Sidkarta

Innehållsöversikt.

Svenska Engelska startsida

Grammatik

Adjektiv
Komparation
Verb
Regelbundna verb
Oregelbundna verb
Hjälpverb
Ing-form
Substantiv
Singular och plural
Adverb
Pronomen
Konjunktioner
Interjektioner
Prepositioner
Räkneord - grundtal och ordningstal
Genitiv
Tempus

Språkliga regler

A eller an?
Is eller are?
Was eller were?
At eller on?
For eller to?
It's eller its?
Have, has, had
Do, does, did
May och might
Much och many
Should och would
Will eller would
What och which
Can och could
Att använda ordet 'the'
Verb med -s, -es, -ies ändelser
Sammandragna former - contractions
Ett eller två ord - compounds
Skiljetecken

Fraser

Engelska uttryck
Engelska idiom
Engelska vardagsfraser

Ord

Stavning
Latinska ord och uttryck
Namn på veckodagar, månader och årstider
Namn på länder och världsdelar
Namn på städer
Namn på frukter
Namn på växter
Namn på kroppsdelar
Namn på kläder
Namn på hav
Namn på musikinstrument
Namn på färger
Namn på djur
Namn på sporter
Namn på mat och dryck
Ord inom ämnet geografi
Ord inom ämnet skola och utbildning
Ord inom ämnet affärer och finans
Ord inom ämnet politik
Ord inom ämnet resor
Ord inom ämnet internet
Ord med bindestreck
Anglicismer
Prefix
Suffix
Förkortningar
Ålderdomliga ord

Osorterat

Engelska alfabetet
Klockan på engelska

Quiz startsida