Sidkarta

Innehållsöversikt.

Svenska Engelska startsida

Grammatik

Verb
Regelbundna verb
Oregelbundna verb
Hjälpverb
Substantiv
Singular och plural
Komparation
Adverb
Prepositioner
Räkneord - grundtal och ordningstal
Genitiv

Språkliga regler

A eller an?
Have, has, had
May och might
Much och many
Att använda ordet 'the'
Sammandragna former - contractions

Uttryck

Engelska idiom
Engelska vardagsfraser

Ord

Stavning
Latinska ord och uttryck
Namn på veckodagar, månader och årstider
Namn på länder och världsdelar
Namn på städer
Namn på frukter
Namn på hav
Namn på musikinstrument
Namn på färger
Namn på djur
Namn på sporter
Prefix
Suffix
Förkortningar

Skiljetecken

Quiz startsida