Namn på städer

Namn på städer (cities) skiljer sig för det mesta inte mellan svenskan och engelskan. Sammanställningen nedan avgränsar sig till större och betydelsefulla städer samt sådana där stavningen skiljer sig åt.

Städer

Internationella städer med svenska respektive engelska namn (uttal visas längre ner).

Svenska Engelska
Aten / Athen Athens
Bukarest Bucharest
Bagdad Baghdad
Belgrad Belgrade
Köln Cologne
Florens Florence
Hamburg Hamburger
Havanna Havana
Helsingfors Helsinki
Kairo Cairo
Kiev Kyiv
Kapstaden Cape Town
Köpenhamn Copenhagen
Libanon Lebanon
Lissabon Lisbon
Milano Milan
Moskva Moscow
München Munich
New York New York City
Peking Beijing
Prag Prague
Rom Rome
Singapore Singapore
Venedig Venice
Warszawa Warsaw
Wien Vienna

Stad heter på engelska antingen city eller town. Town avser generellt en mindre stad eller vad vi på svenska brukar kalla ort. Huvudstad heter på engelska capital.

Athens och inte Athen

Notera att det engelska namnet på Greklands huvudstad är Athens och inte Athen.

Uttal

Tänk på att uttalet ofta skiljer sig åt även om stavningen är samma. Några exempel på engelska uttal är ˈpærɪs (Paris), ˈɒzləʊ (Oslo) och ˈstɒkhəʊm (Stockholm).

Ibland kan uttalet skilja sig beroende om det är brittisk eller amerikansk engelska. Här anges uttal i fonetisk skrift för brittisk engelska:

Engelskklingande stadsnamn

Städer i engelsktalande länder stavar vi likadant i svenskan. Vi uttalar dem dock inte alltid precis som de infödda. Tabellen visar med fonetisk skrift hur stadsnamnen uttalas på engelska.

Brittiska städer
Stad Uttal
London ˈlʌndən
Manchester ˈmænʧɪstə
Birmingham ˈbɜːmɪŋəm
Liverpool ˈlɪvəˌpuːl
Oxford ˈɒksfəd
Glasgow ˈglɑːzgəʊ
Edinburgh ˈɛdɪnbrə
Belfast ˈbɛlfɑːst
Cardiff ˈkɑːdɪf
Nordamerikanska städer
Stad Uttal
New York njuː jɔːk
Washington ˈwɒʃɪŋtən
Chicago ʃɪˈkɑːgəʊ
Detroit dɪˈtrɔɪt
New Orleans njuː ˈɔːlɪənz
Los Angeles los ˈeɪnʤəlz
San Francisco sæn fransisco
Vancouver vænˈkuːvə
Calgary ˈkælgəri
Ottawa ˈɒtəwə

Göteborg eller Gothenburg?

Göteborg är en endonym (vad det heter i det egna landet) medan Gothenburg är en exonym (namn som används i annat land). I texter på engelska bör stadsnamn skrivas i det språkets versioner även om det inte är det "riktiga" namnet, endonymen. Anledningarna är dels språklig praxis inom engelskan, dels att det kan medföra problem med teckenuppsättningen.

Mer om städer

Exempel som inkluderar städer:
Cape Town is the capital of South Africa. Kapstaden är huvudstaden i Sydafrika.
New York is the most populous city in the United States. New York är den folkrikaste staden i USA.
Milano, Naples and Bologna are all Italian cities. Milan, Neapel och Bologna är alla italienska städer.