Ord inom ämnet affärsliv

Ord på svenska respektive engelska som är relaterade till affärsverksamhet (business) och som man ofta stöter på inom rapporteringar från affärslivet.

Affärer och finans

Några av de vanligaste orden inom detta område i alfabetisk ordning.

Svenska Engelska
administration administration
affärsverksamhet business
aktie stock
aktieutdelning dividend
anbud offer
annonsera advertise
avtal deal
bankrutt bankrupt
bolag corporation
bud bid
budget budget
delägare associate
direktör director
dotterbolag subsidiary
ekonomi economy
entreprenör entrepreneur
exportera export
finansiera fond
firma firm
förhandling negotiation
försäljare salesman
förvaltning management
förvärv acquisition
företag company
handel trade
importera import
intäkt revenue
investering investment
kapital capital
koncern concern
konsult consultant
kontor office
kontrakt contract
kredit credit
lansering launch
lån loan
marknad market
mäklare broker
marknadsföring marketing
obligation bond
ombud agent
omsättning turnover
produkt product
produktion production
påslag markup
ränta interest rate
saldo balance
sammanslagning merger
sekreterare secretary
skatt tax
skuld debt
spekulation venture
sponsring sponsorship
styrelse board
styrelseordförande chairman
säljrätt franchise
transaktion transaction
tillgång asset
varumärke brand
vinst profit
VD (verkställande direktör) CEO (chief executive officer)
övertagande takeover

Öva på dessa ord »

Det engelska ordet business kan betyda flera saker såsom affärer, företag och yrke.

Synonymer

Det finns ibland flera ord med liknande innebörd varav några nämns här.

Stock / share
Company / enterprise
Revenue / income
Trademark / brand
Market / promote
Salesman / agent
Director / executive

Valutor

Svenska och engelska namn på valutor (currencies).

Svenska Engelska
dinar dinar
dollar dollar
euro euro
franc franc
kronor crown
peso peso
pund pounds
rubel ruble
rupie rupee
yen yen
yuan yuan

Dollar är valutan som används i USA, på engelska United States Dollar (USD). Det finns även kanadensisk dollar, Canadian Dollar (CAD) och australisk dollar, Australian Dollar (AUD). Eftersom namnet på valutan kan vara samma i olika länder säger eller skriver man ofta japansk yen (Japanese yen), mexikansk peso (Mexican peso), schweizisk franc (Swiss franc) och så vidare.

Mer om affärslivet

Exempel som involverar affärsvärlden.
The share prices plummeted. Aktiepriserna föll.
The car industry is booming. Det råder högkonjunktur inom bilindustrin.
The company wanted to increase its brand exposure. Företaget ville öka synligheten för sitt varumärke.
A joint venture is a business operation with shared ownership. Ett samriskföretag är en affärsverksamhet med gemensamt ägarskap.
The currency of Sweden is called Swedish Krona, sometimes related to the Swedish crown. Valutan i Sverige heter svensk krona, ibland förknippad med Swedish crown [från ett engelskspråkigt perspektiv].