Ålderdomliga ord

Ålderdomliga ord i engelskan kan hittas i äldre texter och inte minst poesi.

Lista med engelska ålderdomliga ord

En sammanställning av äldre engelska ord med förslag på moderniserade varianter samt deras svenska motsvarigheter.

Old English Modern engelska Översättning
art are är
didst did gjorde
dost do göra
hadst had hade
hast have har
hence from here härav
hither to here hit
shalt shall skall
thee you dig
thence from there därifrån
thou you du
thy your din
whence from where varav
whither to where varthän

Mer om äldre ord

Exempel (hämtade ur The Holy Bible och Kim av Rudyard Kipling) som involverar engelska ålderdomliga ord:
Who Art Thou? Vem är du?
Hallowed be thy name. Helgat vare ditt namn.
Whither goest you? Vart går du?
What dost you thou not know of this world? Vad vet du inte om den här världen?
That is in the letter which thou shalt write. Det står i brevet vilket du ska skriva.
Tell them how thou didst come to me when I was faint and bewildered. Tala om för dem hur du kom till mig när jag var matt och förvirrad.
Thou art beyond question an unbeliever, and therefore thou wilt be damned. Du är bortom tvivel en otrogen och ska därför bli fördömd.