Ord inom ämnet geografi på engelska

Ord som är relaterade till natur (nature) och landskap (landscape) på svenska respektive engelska.

Geografi

Några av de vanligaste orden inom detta område i alfabetisk ordning.

Svenska Engelska
arkipelag archipelago
berg mountain
blixt lightning
bris breeze
bukt bay
bäck creek
cyklon cyclone
dal valley
ebb tide
fjord fjord
flod river
floddal canyon
glaciär glacier
halvö peninsula
hav sea
hed heath
himmel sky
is ice
klippa rock
kulle hill
kust coast
lagun lagoon
lavin avalanche
moln cloud
orkan hurricane
näs isthmus
prärie prairie
ravin ravine
regn rain
regnbåge rainbow
rev reef
sjö lake
skog forest
slättland plain
snö snow
sol sun
sten stone
storm tempest
strand beach
stup cliff
träsk swamp
tundra tundra
vattenfall waterfall
vik cove
vind wind
vulkan volcano
åska thunder
äng meadow
ö island
öken desert

Öva på dessa ord »

Geografi heter geography på engelska.

Synonymer

Coast / shore (shore kan även betyda strand)
Sea / ocean
Swamp / marsh
Tempest / storm (storm är mer vanligt att beteckna sådant som rör väder)
Sky / heaven (sky är mer vanligt att beteckna sådant som rör geografi)
Earth / world (earth är mer vanligt att beteckna sådant som rör natur)

Den primära översättningen för flod är river. Engelskans flood är snarare en översvämning, ett flöde av något.

Stor och liten bokstav

På engelska skrivs solen och månen med stor bokstav.

Väderstreck

De fyra väderstrecken på svenska och engelska.

Svenska Engelska
norr north
söder south
öst east
väst west

Öva på dessa ord »

När väderstreck anges i två riktningar, till exempel nordväst ska det på engelska skrivas med ett ord med eller utan bindestreck: northwest eller north-west (inte north west). Österut eller östlig och västerut eller västlig heter antingen bara east eller west alternativt eastward respektive westward på engelska.

Väderlekar

Namn som rör väder (weather).

Svenska Engelska
dimmigt foggy
molnigt cloudy
regnigt rainy
snöfall snowfall
soligt sunny
stormigt stormy

Ett ord som ibland förekommer ihop med väder är inclement. "Inclement weather" avser svåra väderförhållande som kan framtvinga att evenemang ställs in etcetera.

Temperatur

Enheten för temperatur (temperature) i USA är Fahrenheit. I Storbritannien gäller officiellt Celcius, men det är inte ovanligt att Fahrenheit används. 100 grader Celsius är detsamma som 212 Fahrenheit. När gradtecken är utsatt efter ett tal, till exempel 100°, skrivs det utan mellanrum både i svenskan och i engelskan.

Mer om geografi

Exempel som involverar geografi:
The desert is an arid landscape. Öknen är ett ofruktbart landskap.
A large portion of the animals on earth is living in rainforests. En stor del av alla jordens djur lever i regnskogar.
Volcanic eruptions can cause earthquakes. Vulkanutbrott kan orsaka jordbävningar.
Clouds are formed by condensed water or ice. Moln bildas av kondenserat vatten eller is.
Tropical cyclones are formed over oceans near the equator. Tropiska cykloner bildas ovanför hav nära ekvatorn.
Latitude and longitude are horizontal and vertical lines on the world map. Latitud och longitud är horisontala och vertikala linjer på världskartan.
The Sun rises in the east and sets in the west. Solen går upp i öst och går ner i väst.