Lär dig engelska

SvenskaEngelska.se undervisar engelska på svenska. Alla artiklar och resurser är gratis och direkt tillgängliga.

Testa dina kunskaper

Hur är det ställt med dina kunskaper om engelska ord? Gå till sidan med quiz för att testa vad du kan.

Lexikon

Vill du veta vad ett svenskt ord heter på engelska eller vice versa kan du använda den digitala ordlistan bab.la.

Länktips

EF - EFs svenska hemsida. För dig som är intresserad av språkresor.

Världens största språk

De må finnas fler kineser än engelsmän och amerikaner, men om man ser till vilket språk som talas av flest över jordklotet, inklusive andraspråk, är engelskan störst. Idag är engelska som språk än mer centralt sett ur ett globalt perspektiv; i Vår världs ekonomiska historia - den industriella tiden skriver Lennart Schön "När Internet etablerades under 1990-talet, öppnades vägen för engelskan till att bli det totalt dominerade språket för internationell kommunikation".

Sett till allmän betydelse är med andra ord engelskan det viktigaste andraspråk som finns att lära sig. På SvenskaEngelska.se hittar du genomgångar av olika delar av språket. Huvudsektionerna är grammatik, uttryck och ord.

Ordlista

Ordlista med relaterade termer med sina svenska respektive engelska namn.

Svenska Engelska
ord word
fras phrase
uttryck expression
sats clause
mening sentence
komma comma
punkt period
frågetecken question mark
utropstecken exclamation point
bindestreck hyphen
parentes parentheses
citationstecken quotation
stycke paragraph
rubrik heading
titel title
ordförråd vocabulary
ordlista glossary
lexikon lexicon
språk language
grammatik grammar
böjning inflection
avledning derivation
stavfel typo
förkortning abbreviation

En ytterligare ordlista med några mindre vanliga ord, ännu osorterad indelning.

Svenska Engelska
jargong lingo
informellt språk colloquialism
&-tecken ampersand
tomt utrymme efter en rad trailing space
stor bokstav capital
fetstil bold
kursiv stil italics
indrag indent
typsnitt font
översätta translate
tolkning interpretation
förord foreword
uttal pronunciation 

Se också sammanställningen av skiljetecken (punctuation marks).