Lär dig engelska

SvenskaEngelska.se undervisar engelska på svenska. Alla artiklar och resurser är gratis och direkt tillgängliga och ett urval av dessa visas här under.

Testa dina kunskaper

Hur är det ställt med dina kunskaper om engelska ord? Gå till sidan med quiz för att testa vad du kan.

Alfabetet

Det engelska alfabetet skiljer sig från det svenska. Lär dig alfabetet.

Klockan

Lär dig klockslagen på engelska – text och grafik.

Lexikon

Vill du veta vad ett svenskt ord heter på engelska eller vice versa kan du använda den digitala ordlistan bab.la.

Länktips

EF – EFs svenska hemsida. För dig som är intresserad av språkresor.

Världens största språk

De må finnas fler kineser än engelsmän och amerikaner, men om man ser till vilket språk som talas av flest över jordklotet, inklusive andraspråk, är engelskan störst. Idag är engelska som språk än mer centralt sett ur ett globalt perspektiv; i Vår världs ekonomiska historia - den industriella tiden skriver Lennart Schön "När Internet etablerades under 1990-talet, öppnades vägen för engelskan till att bli det totalt dominerade språket för internationell kommunikation".

Sett till allmän betydelse är med andra ord engelskan det viktigaste andraspråk som finns att lära sig. På SvenskaEngelska.se hittar du genomgångar av olika delar av språket. Några av huvudsektionerna är grammatik, uttryck och ord.

Lånord och anglicismer

Engelskan bidrar också till vårt eget språk genom lån av ord, till exempel ansiktslyftning från facelift. Anglicism är ett begrepp för ord som lånas in där svensk motsvarighet saknas, vilket är vanligt för fackuttryck och termer från nyare språkområden, till exempel benchmarking.

Ordlista

Ordlista med relaterade termer med sina svenska respektive engelska namn.

Svenska Engelska
ord word
fras phrase
uttryck expression
sats clause
mening sentence
komma comma
punkt period
frågetecken question mark
utropstecken exclamation point
bindestreck hyphen
parentes parentheses
citationstecken quotation
stycke paragraph
rubrik heading
titel title
ordförråd vocabulary
ordlista glossary
lexikon lexicon
språk language
grammatik grammar
böjning inflection
avledning derivation
stavfel typo
förkortning abbreviation

En ytterligare ordlista med några mindre vanliga ord, ännu osorterad indelning.

Svenska Engelska
jargong lingo
informellt språk colloquialism
talspråk parlance
liknelse simile
&-tecken ampersand
tomt utrymme efter en rad trailing space
stor bokstav capital
fetstil bold
kursiv stil italics
indrag indent
typsnitt font
översätta translate
tolkning interpretation
förord foreword
uttal pronunciation
vokal vowel
konsonant consonant
glossarium glossary

Mer om språk

Exempel med språk i tal och skrift.
She speaks fluent English. Hon talar engelska flytande.
He is an English native speaker. Han har engelska som sitt modersmål.
I'd like to improve my English pronunciation. Jag skulle vilja förbättra mitt engelska uttal.
Some English words are hard to spell. En del engelska ord är svåra att stava.
A draft is just a first version of a text. Ett utkast är bara en första textversion.