Engelska alfabetet

Det engelska alfabetet består av 26 bokstäver. Vad som skiljer sig från det svenska alfabetet är att å, ä och ö inte ingår.

Stora och små bokstäver har flera namn i engelskan. Ofta heter stora bokstäver capital letters och små bokstäver small letters. Vanligt är också, särskilt då det hänvisas till formen (case), att använda uppercase (stora) och lowercase (små).

Bokstäverna i engelska alfabetet
Uppercase Lowercase
A a
B b
C c
D d
E e
F f
G g
H h
I i
J j
K k
L l
M m
N n
O o
P p
Q q
R r
S s
T t
U u
V v
W w
X x
Y y
Z z

De mest frekventa bokstäverna i engelskan är i ordning: e, t, a, o, i, n, s, h, r. Mest frekventa som första bokstav i ord är i ordning: t, a, i, o, s, w och c. (Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Letter_frequency).

Alfabet heter alphabet på engelska. I alfabetisk ordning skrivs in alphabetical order.

Bokstäver och fonem

I engelskan finns totalt 40 fonem (talljud), vilket är mer än antalet bokstäver. Därför används ibland samma bokstäver för olika talljud och ibland kombinationer av bokstäver (t.ex. sh).

Ord som börjar på bokstäver i alfabetet

Ett bra sätt att lära sig alfabetet är genom exempel på ord som börjar på de bokstäver som finns i alfabetet.

Exempel ord: Angel. Ängel
Bad. Dålig
Cake. Kaka
Dark. Mörk
Ear. Öra
Family. Familj
Game. Spel
Hat. Hatt
Ice. Is
Jump. Hoppa
Key. Nyckel
Leaf. Löv
Magic. Magi
New. Ny
Old. Gammal
Paper. Papper
Queen. Drottning
Rain. Regn
Sad. Ledsen
Tall. Lång
Use. Använda
Vine. Vin
Walk. Gå
X-ray. Röntgen
Yellow. Gul
Zip. Blixtlås

Begynnelsebokstav eller initial heter på engelska initial, samma som på svenska alltså.