Engelska fraser

Engelska fraser och deras svenska motsvarigheter, översikter och tester.

Kategorier

Ord och uttryck på latin
Latinska ord och fraser är relativt vanliga i engelska texter. Här ges ett urval med förklaringar av betydelserna på svenska.

Övningar

Träna på fraser 1
Vad betyder den engelska frasen? Välj ett av de svenska alternativen.

Träna på fraser 2
Vad betyder den svenska frasen? Välj ett av de engelska alternativen.

Fraser

Fraser är meningar och tilltal, till exempel "Hej, hur mår du?" Eftersom ordföljden sällan är samma mellan olika språk räcker det inte att lära sig ord för att kunna förstå och bli förstådd i ett nytt språk. Att känna till ett språks vanliga fraser är grundläggande för att kunna ta till sig språket.

Vardagsfraser

Vardagsfraser är vanliga fraser där betydelsen inte framgår genom att översätta ord för ord utan det krävs för det mesta att man lär sig frasen. Många vardagsfraser är så kallade frasverb, vilka oftast utgörs av ett verb och en preposition. Några engelska frasverb är "bear with me", "come across" och "in spite of".

Idiom

Idiom liknar frasverb, men är än mer särpräglade och kräver än mer för den som inte är insatt i språket. Uttryck som ”pricken över i:et” och ”sakta i backarna” är oftast svåra, om inte omöjliga att förstå, för den som inte lärt sig det svenska språket ingående. Likaså är fallet med engelska idiom för de med engelska som andraspråk.

Vanliga fraser

En lista med grundläggande fraser att använda för att kommunicera på engelska.

Svenska Engelska
Hej, hur mår du? Hi, how are you?
Jag mår bra I'm fine
God morgon Good morning
God kväll Good evening
Hej då Good bye
Vi ses See you later
Ja tack Yes, thanks
Ja, gärna Yes, please
Nej tack No, thanks
Tack så mycket Thank you
Ingen orsak Never mind
Det räcker så That's enough
Ursäkta mig Excuse me
Vad heter du? What is your name?
Talar du svenska? Do you speak Swedish?
Vilket land kommer du ifrån? Where do you come from?
Bor du här? Do you live here?
Vad gör du här? What are you doing here?
Jag förstår inte I don't understand
Jag vet inte I don't know
Jag tror inte det I don't think so
Jag ska fundera på det I will think about it
Jag ska kolla Let me check
Jag är upptagen I'm busy
Bra idé Good idea
Var försiktig Be careful
Oroa dig inte Don't worry
Det var synd That's too bad

En lista med vanliga fraser som även är bra för den som ska lära sig skriva på engelska.

Svenska Engelska
Och så vidare And so forth
Det vill säga That is
Så att säga So to speak
Med andra ord In other words
Mer eller mindre More or less
Dessutom In addition to
Trots det Nevertheless
Även om Even though
Beroende på Depending on
Å andra sidan On the other hand
Liksom As well as
För övrigt Moreover
Hur som helst However
Till exempel For example
Särskilt In particular
I så fall In that case
På så sätt Thereby
På ett sätt In a way
På intet sätt By no means
I stort sett By and large
Huvudsakligen For the most part
Överhuvudtaget On the whole
Allt som allt All in all
Tvärtom On the contrary
I stället för Instead of
I annat fall Otherwise
Lika gärna Just as well
Förutsatt att Provided that
Utan orsak No doubt
Enligt According to
Såsom Such as
Just nu At the moment
När som helst Whenever
På grund av Due to
Från och med As of
Till och med Trough