Engelsk grammatik

I denna sektion lärs engelsk grammatik ut. Innehållet är på svenska när det gäller förklaringar, fast självklart med exempel på engelska och motsvarande engelska termer skrivs ut efter de svenska i parentes.

Övningar

Rätt ordklass
Finn rätt ordklass för det engelska ordet.

Oregelbundna verb
Finn rätt verbform av tre alternativen.

Grammar

Grammatik heter grammar på engelska.

Word classes, clause elements

Ordklassser heter word classes och satsdelar heter clause elements på engelska.

Nouns, verbs, adjectives

Huvudordklasserna substantiv, verb och adjektiv heter nouns (ett annat ord för substantiv på svenska är "nomen" efter nominalfras), verbs och adjectives på engelska.

Article

Article på engelska eller artikel på svenska är en mindre ordklass där orden the och a/an ingår. De är vanliga ord i engelskan som används tillsammans med substantiv.

Ordklasser

Det finns nio olika ordklasser (word classes), vilka används både i svenskan och engelskan:

De engelska och svenska namnen är som framgår i de flesta av fallen relativt lika. Ordklassen subjunktioner har ingen egen artikel utan är medtagen i artikeln om konjunktioner, under underordnade konjunktioner. Observera att räkneord inte alltid inräknas bland grammatikens ordklasser.

Kasus

Kasus är en böjningskategori.

Även här är de engelska och svenska namnen ofta relativt lika.