Övningar – oregelbundna verb

Besvara vilken verbform som passar in i meningen av de tre alternativen. Vid fel svar ges ny chans på samma fråga och en poäng ges för varje avklarad fråga. Följande modul tränar dig på oregelbundna verb.

Verbformerna är infinitiv (nutid), preteritum (dåtid), perfekt particip (avslutad). På engelska infinitive, past och past participle.

Poäng
0
Fel svar. Försök igen.