Engelska ord

Denna sektion fokuserar på ord. Hur ord stavas och vad bland annat olika företeelser heter på engelska.

Testa hur bra du kan svenska ord på engelska, se alla övningar

Man brukar räkna med att det finns över 250 000 olika engelska ord. Att lära sig dessa är en övermäktig uppgift även för de med engelska som modersmål. Däremot brukar man säga att de cirka 2 500 vanligaste orden i ett språk utgör 95 % av det vardagliga vokabuläret. Hur många ord kan du? Pröva ett ordtest.