Engelska ord

Denna sektion fokuserar på ord. Vad olika saker och företeelser heter på engelska.

Träna dina kunskaper för vad svenska ord heter på engelska, se alla övningar

Man brukar räkna med att det finns över 250 000 olika engelska ord. Att lära sig dessa är en övermäktig uppgift även för de med engelska som modersmål. Däremot brukar man säga att de cirka 2 500 vanligaste orden i ett språk utgör 95 % av det vardagliga vokabuläret. Hur många ord kan du? Pröva ett ordtest.