Ord som hör ihop med jordbruk

Svenska respektive engelska namn på sådant som hör ihop med jordbruk (agriculture).

Jordbruk

Några av de vanligaste orden inom detta område.

Svenska Engelska
bondgård farm
boskap cattle
foder forage
hay
gödsel manure
betesmark pasture
skörd harvest
stall barn
tröska threshing
tunnland acre
åker field

Öva på dessa ord »

Bonde eller lantbrukare heter farmer på engelska.

Spannmål

Några av de vanligaste sädesslagen (cereals).

Svenska Engelska
havre oats
hirs millet
korn barley
majs maize
råg rye
vete wheat

Öva på dessa ord »

Spannmål heter grain och säd heter seed på engelska.

Grödor

Några av de vanligaste grödorna (crops) inom odling (tillage).

Svenska Engelska
alfalfa alfalfa
bönor beans
kålrot swede
morot carrot
potatis potatoes
purjolök leeks
ris rice
rova turnipes
rädisa radish
socker sugar
schalottenlök shallots
skidfrukt legumes
sockerbeta sugar beet

Öva på dessa ord »

Grodd heter sprout och matjord heter topsoil på engelska.

Synonymer

Det finns ibland flera ord med liknande innebörd varav några nämns här.

Maize / corn
Millet / sorghum

Redskap och maskiner

Några av de vanligaste redskapen (tools) inom jordbruket.

Svenska Engelska
hacka hoe
harv harrow
lie scythe
plog plough
skördemaskin reaper
traktor tractor

Öva på dessa ord »

Synonymer

Det finns ibland flera ord med liknande innebörd varav några nämns här.

Plough / plow

Mer om jordbruk

Exempel som involverar jordbruk.
Different crops prefer particular condition of tilth. Olika grödor föredrar specifika odlingsmarker.
Most of the root and stem vegetables we eat are biennials. De flesta rot- och stamgrönsaker vi äter är tvååriga.
Sugar beet and carrots grow well in sandy soils. Sockerbetor och morötter växer bra i sandiga jordar.
Spreading animal manure helps fertilise the fields. Att sprida gödsel hjälper till att göra åkrarna bördiga.
It is critical to dry harvested grain before storing it in silos. Det är viktigt att torka den skördade säden före den lagras i silon.