Ord inom ämnet resor

Svenska respektive engelska namn på sådant som hör ihop med att resa (travel).

Resor och resande

Några av de vanligaste orden som handlar om resande.

Svenska Engelska
ankomst arrival
avresa departure
biljett ticket
bokning booking
buss bus
campa camping
dubbelrum double room
fartyg ship
fjällstuga chalet
flyg flight
flygbolag airline
flygplan airplane
flygplats airport
fotvandra hike
färja ferry
hamn port
handbagage hand luggage
hotell hotel
hotellgäst guest
hytt cabin
lifta hitchhike
järnväg railway
karta map
kryssning cruise
motell motel
oceanfartyg liner
pass passport
passagerare passenger
pensionat pension
plats seat
resväska suitcase
rundtur tour
safari safari
station station
svit suit
taxi cab
tunnelbana subway
tåg train
utcheckning checkout
väg road
värdshus inn

Öva på dessa ord »

Turist heter tourist på engelska.

Synonymer

Airplane / aeroplane / aircraft
Cab / taxi
Ferry / ferryboat
Hotel / resort
Metro / subway
Port / harbor / haven
Railroad / railway
Travel / trip

BE och AE

Resenär stavas olika i brittisk engelska (traveller) och amerikansk engelska (traveler).

Mer om resor

Exempel som involverar resande:
You get your boarding card at the check in. Du får ditt boardingcard vid incheckningen.
They spent their holiday in Spain. De tillbringade sin semester i Spanien.
The train stopped at the station. Tåget stannade på stationen.
I bought a one-way ticket to Copenhagen. Jag köpte en enkelbiljett till Köpenhamn.
Gondola rides are popular tourist attractions in Venice. Gondolkryssningar är populära turistattraktioner i Venedig.