Namn på växter

Svenska respektive engelska namn på växter (plants), vilket här innefattar träd (trees), buskar (bushes) och blommor (flowers).

Träd

Lista över vanliga trädsorter.

Svenska Engelska
al alder
alm elm
ask ash
asp aspen
björk birch
bok beech
ek oak
fläder elder
gran spruce
hassel hazel
lärkträd larch
lönn maple
mahogny mahogany
palm palm tree
rönn rowan
sälg sallow
tall pine
äppelträd apple

Öva på dessa ord »

Träslag heter på engelska woods. Blad och löv heter båda leaf.

Buskar

Namn på vanliga buskar och besläktade växtarter.

Svenska Engelska
hagtorn hawthorne
idegran yew
järnek holly
kaktus cactus
ljung heather
murgröna ivy
ormbunke fern
slån blackthorn
vide willow
ärttörne gorse

Öva på dessa ord »

Klätterväxt heter på engelska vine eller creeper.

Synonymer

Gran kan förutom spruce även heta fir. Palm kan heta palm tree eller bara palm.

Blomväxter

Namnen på några av de vanligaste och populäraste blommorna på svenska och engelska.

Svenska Engelska
alpros rhododendron
amaryllis amaryllis
gardenia gardenia
hyacint hyacinth
jasmin jasmine
kaprifol honeysuckle
magnolia magnolia
maskros dandelion
nejlika carnation
näckros water lily
orkidé orchid
påsklilja daffodil
ringblomma marigold
ros rose
solros sunflower
syren lilac
tulpan tulip
tusensköna daisy

Öva på dessa ord »

Övriga växter

Här samlas annat inom växtriket.

Svenska Engelska
alg alga
gräs grass
mossa moss

Mer om växter

Exempel som involverar växter:
Trees, bushes and flowers are all different types of plants. Träd, buskar och blommor är alla olika typer av växter.
There are millions of plant species in the world. Det finns miljontals växtarter på jorden.
Jungle is a type of rain forest. Djungel är en typ av regnskog.
Most cacti grow in hot and dry regions. De flesta kaktusar växer på heta och torra platser.
Palm trees grow in tropical countries. Palmer växer i tropiska länder.
Cones grow on pine trees. Kottar växer på tallträd.
High trees have often long and deep roots. Höga träd har ofta långa och djupa rötter.