Namn på djur

Svenska respektive engelska namn på djur (animals) och djurarter (species).

Djurarternas namn

Några av de vanligaste djurarterna (där de flesta underarter inte medtagits).

Svenska Engelska
apa ape, monkey
bi bee
björn bear
bläckfisk octopus
bäver beaver
delfin dolphin
ekorre squirrel
elefant elephant
fisk fish
fjäril butterfly
fladdermus bat
fluga fly
fågel bird
får sheep
get goat
geting wasp
gorilla gorilla
gris pig
groda frog
gräshoppa grasshopper
grävling badger
haj shark
hare hare
hjort deer
hund dog
hyena hyena
häst horse
höna chicken
igelkott hedgehog
järv wolverine
kamel camel
kanin rabbit
katt cat
ko cow
kolibri hummingbird
krokodil crocodile
känguru kangaroo
larv caterpillar
lejon lion
leopard leopard
lodjur lynx
manet jellyfish
mula mule
mus mouse
myra ant
panter panther
papegoja parrot
orm snake
pingvin penguin
råtta rat
räv fox
schakal jackal
skorpion scorpion
sköldpadda tortoise
spindel spider
säl seal
tiger tiger
tjur bull
tupp rooster
utter otter
val whale
valross walrus
varg wolf
vildsvin boar
zebra zebra
åsna donkey
älg elk, moose
ödla lizard

Öva på dessa ord »

Notera att vissa djurnamn på engelska heter samma i singular som plural. Några exempel är deer, elk och sheep.

Flera namn på samma art

I exemplet apa förekommer två engelska namn ape / monkey. Dessa är inte att betrakta som synonymer. Inom zoologin görs det skillnad mellan ape och monkey: det djur som på engelska kallas monkey har oftast svans, vilket det djur som kallas ape saknar. Det engelska chicken kan betyda både höna och kyckling. Det finns särskilda namn på hundvalp, puppy, och kattunge, kitten.

Mer om djur

Exempel som berättar om var djuren bor:
Cows, goats and pigs are typical animals living on a farm. Kor, getter och grisar är typiska gårdsdjur.
In the winter, many horses spent their time in a barn. Under vintern spenderar många hästar sin tid i ett stall.
The fox lives in a den. Räven bor i ett gryt.
A bee lives in a hive. Ett bi lever i en bikupa.
Some dogs are raised in a kennel. En del hundar föds upp på en kennel.
Some birds lay their eggs in a nest. En del fåglar lägger sina ägg i ett rede.
Chickens can be kept in coops. Kycklingar kan vara inhysta i burar.
Animals are sometimes kept in cages. Djur är ibland inhysta i burar.

Vilda djur kan upplevas genom en safari eller genom att bevista ett zoo. Orden safari och zoo stavas likadant på svenska och engelska.

Namn på fiskar och vattendjur

Några vanliga fiskar och andra vattenlevande djur med svenska respektive engelska namn.

Svenska Engelska
abborre perch
bläckfisk squid
forell trout
gädda pike
hummer lobster
krabba crab
kräfta crayfish
lax salmon
makrill mackerel
ostron oyster
rocka ray-fish
räka shrimp
röding char
sill herring
sjöstjärna starfish
spätta plaice
tonfisk tuna
torsk cod
ål eel
öring trout

Mer om fiskar

Exempel som berättar om var fiskar finns (notera att fiskar på engelska kan heta olika i plural beroende av situationen):
Fish live in water. Fiskar lever i vatten.
Fishes are sometimes kept in an aquarium. Fiskar är ibland inhysta i ett akvarium.

Namn på fåglar

Några vanliga fåglar med svenska respektive engelska namn.

Svenska Engelska
anka duck
duva dove, pigeon
falk falcon
gås goose
hackspett woodpecker
hök hawk
koltrast blackbird
korp raven
kråka crow
mås gull
näktergal nightingale
påfågel peacock
skata magpie
sparv sparrow
stork stork
struts ostrich
svan swan
trana crane
uggla owl
örn eagle

Flera namn på samma art

För duva förekommer två engelska namn dove / pigeon. Dove brukar anges för vita och vilda duvor medan pigeons kan vara vita, gråa eller svarta samt ofta lever i stadsmiljörer.

Mer om fåglar

Exempel som berättar om fåglar:
Birds have feathers. Fåglar har fjädrar.
Eagles, falcon and hawks are all raptors. Örnar, falkar och hökar är samtliga rovfåglar.
The nightingale is known for its powerful and beautiful song. Näktergalen är känd för sin kraftfulla och vackra sång.

Biologiska klasser

Utöver namn på djurarter finns det en rad klasser där till exempel däggdjur och insekter, på engelska mammal respektive insects, ingår.