Engelska ord - stavning

Listor på ord i engelskan där stavningen kan vara svår.

Ord som kan vara svåra att stava

Här är engelska ord som ofta stavas fel.

Rätt Fel Översättning
abbreviation abbrevation förkortning
acceptable acceptible godtagbar
acquaintance acquintance bekantskap
already allready redan
alright allright okej
altogether alltogether sammanlagt
amateur amatuer amatör
analyze analyse analysera
apologize apoligize förlåta
appearances apperences utseende
assessment assesment bedömning
author authur författare
available availible tillgänglig
because beacuse därför
behavior behaviour uppförande
believe beleive tro
calendar calender kalender
category catigory kategori
career carreer karriär
cemetery cemetary kyrkogård
civilization civilisation civilisation
changeable changable föränderlig
column columm kolumn
conscience conchience samvete
convenient convinient lämplig
country contry land
courageous couragous modig
curious cureous nyfiken
definitely definately definitivt
discipline dichipline disciplin
divide devide skiljelinje
eight eigth åtta
embarrass embarass skämmas
empathize empasize betona
enlightenment enlightment upplysning
example exemple exempel
exceed excede överstiga
exhilarate exhilirate stimulera
finished finnished färdig
enough enought tillräckligt
feasible feasable rimlig
foreword forword företal
fourth forth fjärde
fulfill fullfill uppfylla
government goverment regering
grateful greatful tacksam
guarantee guarante garanti
happily happilly lyckligtvis
harass harrass trakassera
height heigth höjd
helpful helpfull hjälpsam
horizontal horisontal horisontal
immediate imediate omedelbar
important inportant viktig
independent indiependent oberoende
ingredients ingridents ingrediens
innovator innovater nyskapare
instead instaed i stället
intelligence inteligence intelligens
jersey jerseay tröja
judgment judgement omdöme
length lenght längd
liaison liason förbindelse
likewise likeways likaså
literature litterature litteratur
loneliness lonelyness ensamhet
maintenance maintainance skötsel
maneuver manouver manöver
marmalade marmelade marmelad
memoir memoire memoar
miscellaneous miscelaneous blandat
mishap misshap missöde
mistake misstake misstag
movable moveable flyttbar
necessarily nessecarily nödvändigt
neighbor neigbor granne
never newer aldrig
nowadays nowdays nu för tiden
occasion occassion tillfälle
occur occour inträffa
of course of coarse självklart
once wonce en gång
opportunity oppurtunity möjlighet
oppression opression förtryck
overview overwiev översikt
parallel parallell parallell
particularly particurly särskilt
peninsula penisula halvö
pleasant pleasent behaglig
politician politican politiker
possession posession besittning
prestigious prestigous prestigefylld
primarily primarly huvudsakligen
principle principe princip
privilege privielege privilegium
quarrel quarell gräl
receive recieve mottaga
revaluate reevaluate omvärdera
reflection reflextion spegling
referred reffered hänvisat
relevant relevent relevant
reproach reproch förebrå
review rewiev recension
rhythm rythm rytm
schedule scheudel schema
sense sence känsla
species spieces art
strength strenght styrka
successful succesful framgångsrik
summary summery sammanfattning
surprise suprise överraska
thickest thickiest tjockast
through throught genom
thousand thousend tusen
trophy throphy trofé
until untill till
weather wether väder
weird wierd konstig
Wednesday Wendsday onsdag
width widht bredd
worshiped worshipped dyrkad

Testa hur bra du kan stava på engelska, starta quiz!

Namn på länder, städer, nationstillhörighet

Utvalda namn där det finns en del problem med stavning.

Rätt Fel
Australia Austrailia
British Brittish
Caribbean Carribean
Cincinnati Cincinatti
Czechoslovakia Checkoslovakia
Luxembourg Luxemburg
Pittsburgh Pittsburg
San Francisco San Fransisco
Scottish Scotish

Stavning heter på engelska spelling. Om du vill fråga någon på engelska om hur ett ord ska stavas kan du använda frasen: "How do you spell [X]". Felstavning heter typo på engelska.

Brittisk och amerikansk engelska

Ibland skiljer sig stavningen mellan brittisk engelska (BE) och amerikansk engelska (AE).
Exempel colour (BE) / color (AE)
flavour (BE) / flavor (AE)
licence (BE) / license (AE)
licence (BE) / license (AE)
favour (BE) / favor (AE)
favourite (BE) / favorite (AE)
jeweller (BE) / jeweler (AE)
kilometre (BE / kilometer (AE)
moustache (BE) / mustache (AE)