Namn på musikinstrument

Svenska respektive engelska namn på musikinstrument (music instruments), instrumentfamiljer och de som utövar musik.

Vanliga instrument

Några av de vanligaste instrumenten.

Svenska Engelska
banjo banjo
bongotrummor bongo drum
cello cello
cembalo harpsichord
congas conga
dragspel accordion
fiol fiddle
flöjt flute
gitarr guitar
harpa harp
klarinett clarinet
kontrabas contrabass
lyra lyre
luta lute
munspel harmonica
oboe oboe
orgel organ
piano piano
saxofon saxophone
säckpipa bagpipe
trombon trombone
trumpet trumpet
tuba tuba
ukulele ukulele
vibrafon vibraphone
violin violin
xylofon xylophone

Öva på dessa ord »

Trumset heter på engelska drum kit. Några av dess delar är puka (tom-tom), virveltrumma (snare drum), cymbaler (cymbals) och bastrumma (bass drum). Trumpeter kan indelas i alto horn och baritone horn. Likadant gäller saxofoner. När det gäller flöjter finns till exempel pan flute (panflöjt). Munspel kallas även harp. När det gäller piano brukar man skilja mellan upprättstående piano (piano eller upright piano) och flygel (grand piano).

Instrumentfamiljer

Instrument kan klassificeras i större grupper eller familjer och några av dessa är följande.

Svenska Engelska
blåsinstrument brass instruments
slaginstrument percussion
stränginstrument stringed instruments
träblåsinstrument woodwind instruments

Brass och woodwind instruments brukar tillsammans ingå i den större instrumentfamiljen wind instruments vars svenska motsvarighet är blåsinstrument.

Utövare av musik

Namn på de som utövar musik.

Svenska Engelska
basist bassist
gitarrist guitarist
pianist pianist
saxofonist saxophonist
sångare singer
trummis drummer
violinist violinist

Den som utövar musik kallas musiker, på engelska musician. En grupp musiker som spelar tillsammans brukar på engelska kallas band om det gäller populärmusik och orchestra om det gäller klassisk musik. En grupp som sjunger tillsammans kallas kör, på engelska choir.

Mer om musikinstrument

Exempel som involverar musikinstrument.
There are six strings on a guitar. Det finns sex strängar på en gitarr.
There are acoustic and electric guitars. Det finns akustiska och elektriska gitarrer.
Some use a plectrum when playing guitar. En del använder ett plektrum när de spelar gitarr.
A drummer use drumsticks together with a drum kit. En trummis använder trumstockar ihop med ett trumset.
The saxophone and the trumpet are both brass instruments. Saxofonen och trumpeten är båda blåsinstrument.
The clavichord and the harpichord were predecessors to the piano. Klavikordet och cembalon var föregångare till pianot.