Engelska suffix

En översikt över vanliga engelska suffix (suffixes).

Vanliga suffix och deras betydelser

Suffix kan ha flera betydelser och i sådana fall anges den eller dem som ansetts viktigast.

Suffix Betydelse Exempel
-able som kan explainable (fler ord...)
-age aktivitet marriage (fler ord...)
-al akt betrayal (fler ord...)
-an person librarian (fler ord...)
-ard innehavare av coward (fler ord...)
-ary i relation till evolutionary (fler ord...)
-ate funktion absorbate (fler ord...)
-dom tillstånd, plats freedom (fler ord...)
-ed som karaktäriseras av advanced (fler ord...)
-en egenskap hos golden (fler ord...)
-er som kan backpacker (fler ord...)
-ful full av truthful (fler ord...)
-hood situation childhood (fler ord...)
-ible som kan accessible (fler ord...)
-ic i avseende av classic (fler ord...)
-ics konst, vetenskap linguistics (fler ord...)
-ile karaktäriserad av juvenile (fler ord...)
-ish egenskap girlish (fler ord...)
-ism abstrakt tro, lära isolationism (fler ord...)
-ist utförare dentist (fler ord...)
-ive karaktäriserat av abusive (fler ord...)
-less frånvaro, -lös pointless (fler ord...)
-like lik childlike (fler ord...)
-ment resultat av statement (fler ord...)
-minded inriktad på open-minded
-ness tillstånd idleness (fler ord...)
-or medel för, resultatet av rigor (fler ord...)
-ous full av copious (fler ord...)
-ship ställning, tillstånd partnership (fler ord...)
-some full av quarrelsome (fler ord...)
-tion aktivitet instruction (fler ord...)
-tron verktyg, apparat gyrotron (fler ord...)
-ward riktning, -åt homeward (fler ord...)
-ware sort software (fler ord...)
-wise relation till clockwise (fler ord...)
-y karaktäriserat av blabbery (fler ord...)

På grund av språkets rikedom kommer suffix ofta till korta för att kategorisera ordled, men genom att känna till suffix kan man ibland lättare förstå betydelsen av engelska ord.

Suffix är det sista ledet av ett ord. Se även prefix.

Ytterligare betydelsefunktioner hos suffix

Utöver vad som angetts i tabellen ovan kan nämnda suffix markera fler samband. -er, -or bildar ofta ord som refererar till personer, till exempel adjuster, advisor.

Grammatiska funktioner hos suffix

Det finns mönster i hur slutled av ord förekommer beroende på vilka ordklasser de ingår i. När det gäller böjningsformer av verb är ett vanligt slutled -en, till exempel: broken. För adverb är på motsvarande vis -ly ett vanligt slutled, till exempel kindly.

Etymologi

De flesta engelska slutled kommer från grekiskan eller latinet. Men det finns även anglosaxiska såsom -ard, -ster, -ful, -some, -ness, -hood och -ship.