Namn på veckodagar, månader och årstider

Lär dig de engelska namnen på veckodagar (weekdays), månader (months) och årstider (seasons).

I engelskan finns det ingen fullgod översättning för veckodag. Weekday kan användas, men betyder egentligen samtliga veckodagar utan lördag och söndag, ungefär som svenskans vardag alltså. Helg heter weekend.

Veckodagar

Veckans dagar med svenska respektive engelska namn. Notera att veckodagarna skrivs med stor bokstav på engelska.

Svenska Engelska
måndag Monday
tisdag Tuesday
onsdag Wednesday
torsdag Thursday
fredag Friday
lördag Saturday
söndag Sunday

Öva på dessa ord »

Lägg märke till att alla veckodagarnas namn på svenska och engelska har samma respektive suffix: -dag / -day.
Exempel He will leave town on Monday. Han åker från stan på måndag.
We should see eachother on Friday night. Vi borde träffa varandra på fredag kväll.
On Saturday morning. På lördag morgon.
It happened on the previous Sunday. Det hände förra söndagen.

Månader

Årets månader med svenska respektive engelska namn. Notera att månaderna skrivs med stor bokstav på engelska.

Svenska Engelska
januari January
februari February
mars March
april April
maj May
juni June
juli July
augusti August
september September
oktober October
november November
december December

Öva på dessa ord »

Lägg märke till att fyra av månaderna har identiska namn i båda språken, fast de uttalas olika som du kan höra.
Exempel January is the first month of the year. Januari är årets första månad.
February is the shortest month of the year. Februari är den kortaste månaden på året.
On a lovely June afternoon. På en ljuvlig junieftermiddag.

Årstiderna

Årstidernas svenska respektive engelska namn. Årstiderna skrivs med liten bokstav även på engelska.

Svenska Engelska
vår spring
sommar summer
höst autumn (BE), fall (AE)
vinter winter

Öva på dessa ord »

I amerikansk engelska heter höst för det mesta fall i stället för autumn.