Ord inom ämnet internet

Svenska respektive engelska namn på sådant som hör ihop med internet. Det engelska ordet för internet används även inom svenskan, fast ibland förekommer det försvenskade "nätet" eller "webben" (från "the web").

Internet

Några av de vanligaste orden inom detta område i alfabetisk ordning.

Svenska Engelska
användare user
användarnamn username
betalvägg paywall
blogg blog
bokmärke bookmark
chatt chat
domän domain
e-bok e-book
e-post email
googla google
inloggning log in
klick click
länk link
lösenord password
mejl mail
sökmotor search engine
uppkopplad online
uppkoppling connection
utloggning log out
webbläsare browser
webbsida website

Öva på dessa ord »

WWW är en akronym för World Wide Web.

Lånord

Lånorden är många inom detta område. En del säger att de är "online" i meningen att de är uppkopplade på internet. En del säger cookies (i betydelsen av datafil) oftare än kakor. En del stavar mejl som i engelskan: mail. Även browser används numera av vissa i stället för webbläsare. Och så vidare ...

BE och AE

Uttalen skiljer sig i några fall mellan brittisk och amerikansk engelska, till exempel password (BE ), (AE).

Mer om internet

Exempel som involverar internet:
A browser is used to display documents on the web. En webbläsare används för att visa dokument på nätet.
Most internet users finds what they are looking for via a search engine. De flesta internetanvändare hittar vad de söker via en sökmotor.
Google is the most popular search engine. Google är den mest populära sökmotorn.
Lots of internet users share contents via social media sites. Massor av internetanvändare delar innehåll på sociala medier.
She posted an article on her blog. Hon gjorde ett inlägg på sin blogg.