Namn på yrken

Svenska respektive engelska namn på yrken (professions).

Yrken

Några av de vanligaste yrkesbeteckningarna.

Svenska Engelska
advokat lawyer
arkitekt architect
bagare baker
banktjänsteman banker
bibliotekarie librarian
brandman fireman
butiksbiträde clerk
börsmäklare stockbroker
chaufför driver
doktor doctor
frisör barber
hantverkare craftsman
ingenjör engineer
journalist journalist
kemist chemist
kock chef
konsult consultant
lantbrukare farmer
lärare teacher
polis police officer
politiker politician
programmerare programmer
psykiatriker psychiatrist
psykolog psychologist
rådgivare advisor
rörmokare plumber
sekreterare secretary
servitör waiter
sjuksköterska nurse
snickare carpenter
socialarbetare social worker
städare cleaner
tandläkare dentist
vårdare care worker

Öva på dessa ord »

Lärling heter apprentice på engelska.

Synonymer

Det engelska ordet clerk kan förutom butiksbiträde när det gäller yrken betyda tjänsteman, expedit och receptionist.

Fler synonymer:
Attorney / lawyer
Barber / hairdresser

Genus

Både i svenskan och engelskan händer det att yrkesbenämningar skiljer sig beroende på kön. Några sådana exempel i engelska språket är: policeman / policewoman, waiter / waitress.

Det finns flertalet engelska yrkesbeteckningar som annars använder -man som slutled. Några exempel är: businessman, doorman, craftsman, fireman, garbage man och policeman.

I vissa fall har genusneutrala alternativ uppkommit varav några inte hunnit bli fullt etablerade. Ett exempel är firefighter i stället för fireman.

Mer om yrken

Exempel om yrken:
He wanted to be a journalist. Han ville bli journalist.
Many students are looking for a part-time job. Många studenter letar efter deltidsjobb.
She wished she had a creative job, such as a writer or a photographer. Hon önskade att hon hade ett kreativt arbete, såsom författare eller fotograf.
She got an appointment as a florist. Hon fick anställning som florist.
I have been on several job interviews lately. Jag har varit på många anställningsintervjuer på sistone.
He was very pleased with his rise in salery. Han var väldigt nöjd med sin löneförhöjning.
They were both working overtime. De arbetade båda övertid.