Namn på hav

Svenska respektive engelska namn på världshaven och andra stora hav (hav kan på engelska heta både sea och ocean; det senare används särskilt om världshav).

Världshav

Haven är listade i storleksordning från störst till minst.

Svenska Engelska
Stilla havet Pacific Ocean
Atlanten The Atlantic
Indiska oceanen Indian Ocean
Antarktiska oceanen Antarctic Ocean
Arktiska oceanen Arctic Ocean

Öva på dessa ord »

Ibland används begreppet World Ocean för världsoceanen, det vill säga alla de sammanbundna världshaven. I vissa fall förekommer också flera namn på samma hav. På engelska kallas Antartic Ocean ibland Southern Ocean.

Andra stora hav

Andra stora hav och deras svenska respektive engelska namn.

Svenska Engelska
Östersjön Baltic Sea
Nordsjön North Sea
Engelska kanalen English Channel
Kattegatt Kattegat
Skagerrak Skagerrak
Norska havet Norwegian Sea
Barents hav Barents Sea
Medelhavet Mediterranean Sea
Adriatiska havet Adriatic Sea
Tyrrenska havet Tyrrhenian Sea
Joniska havet Ionian Sea
Egeiska havet Aegean Sea
Svarta havet Black Sea
Röda havet Red Sea
Persiska viken Persian Gulf
Arabiska havet Arabic Sea
Bengaliska viken Bay of Bengal
Japanska havet Sea of Japan
Karibiska havet Caribbean Sea
Mexikanska golfen Gulf of Mexico
Hudson Bay Hudson Bay
Kaspiska havet Caspian Sea
Döda havet Dead Sea

Öva på dessa ord »

Mer om hav

Exempel som inkluderar hav:
Pacific Ocean is the largest sea on earth. Stilla havet är jordens största hav.
The Atlantic Ocean is the sea east of the American continent. Atlanten är havet öster om den amerikanska kontinenten.
The Mediterranean Sea separates Europe from Africa. Medelhavet avskiljer Europa från Afrika.
The Hudson Bay is an inland sea in the north of Canada. Hudson Bay är ett inlandshav i norra Kanada.