Anglicismer

Anglicismer är ord som lånats från engelskan. De är vanliga i svenskan varav många är nyord.

Skillnaden mellan lånord och anglicismer är att lånordet är inspirerat från det andra språket, men får en ny översättning medan anglicismen oftast inte ändras sett till stavning.

Det kan dock finnas ett försvenskat ord och då kan båda alternativen ingå i språket. Ett exempel är airbag / krockkudde som används i svenskan om vartannat med samma innebörd. Även sådana exempel har tagits med i listan.

Lista med anglicismer

En sammanställning av nyord från engelskan.

Ord
airbag
allround
all inclusive
audition
backpacker
backstage
backup
barbecue
beachvolleyboll
benchmarking
bestseller
blackout
blinkers
boardingcard
bodybuilder
bookmaker
brainstorming
briefa
bright
brunch
bubbelgum
bulldozer
campus
catering
catwalk
cheerleader
cliffhanger
coach
cockpit
comeback
container
cool
copywriter
cover
daytrader
deadline
design
dimmer
display
fan
feedback
fejka
fight
flashback
flashig
flyer
forward
gambler
gig
happening
headset
hearing
hint
hits
image
inlines
joystick
juice
kettlebell
kickboxing
kickoff
know-how
laptop
live
lockout
lookalike
lotion
mainstream
makeup
manager
mixer
mountainbike
offpist
okej
online
outsider
outsourca
pacemaker
pickup
piercing
policy
pressrelease
research
scrolla
secondhand
selfie
shorts
shot
sightseeing
skateboard
skinhead
slogan
smartphone
snacks
spam
spinning
sprinter
standby
standup
streaming
stylist
support
talkshow
T-shirt
thriller
timer
trailer
van
voucher
wakeboard
walk over
weekend
workshop

Förstavelsen anglo- som avser det engelska går tillbaka på latinets Angli som var romarnas benämning på folken som levde på de brittiska öarna.

Extern resurs

För anvisningar för användning av ord i svenskan där det engelska inflytandet är stort rekommenderas TT-språkets guide Engelska till svenska.

Fackord

Många anglicismer är relaterade till brancher där det engelska inflytandet är stort. Då är det vanligt att branschen snabbt införlivar ordet innan det fått en bred användning och därför lever ofta anglicismen kvar utan svensk översättning. Typiska sådana anglicismer är art director, releaseparty och webinar.

Försvenskningar

Förutom att uttalet ofta försvenskas sker det ibland en mindre ändring i hur ordet stavas. Det är till exempel vanligt att bokstaven i ändras till j, till exempel i mail / mejl, timing / tajming och website / webbsajt.

Ibland är enda ändringen en sammanskrivning, till exempel boardingcard från engelskans boarding card, vilket för övrigt ibland översätts till boardingkort.

Nyord, lånord och arvord

Nyord, lånord och arvord utgör tre kategorier av ord i svenskan. Nyord är sådana som nyligen inhämtats från ett annat språk. Lånord är ord som tidigare hämtats från ett annat språk, men som vi vant oss vid. Arvord är ord som funnits hela tiden i det egna språket (även om de ofta moderniserats).

Mer om anglicismer

Exempel som involverar engelska lånord:
Moderna bilar är utrustade med airbags (krockkuddar).
Avsnittet slutade med en cliffhanger.
Låten de spelade var en cover på en känd låt.
Han var en målfarlig forward.
De gjorde en omfattande research före reportaget publicerades.
Hon såg sig själv som en outsider.