Namn på familj och släktingar

Namn på sådant som rör familj (family) och släktingar (relatives) på svenska respektive engelska.

Familj och släktband

Några av de vanligaste orden inom detta område i alfabetisk ordning.

Svenska Engelska
adopterad adopted
barnbarn grandchild
bror brother
dotter daughter
farbror uncle
far father
farfar grandfather
farmor grandmother
faster aunt
förälder parent
giftermål marriage
hustru, fru wife
kusin cousin
kärnfamilj nuclear family
make, man husband
mamma mum
morbror uncle
mor mother
morfar grandfather
mormor grandmother
moster aunt
pappa dad
släkting relative
son son
styvfar stepfather
styvmor stepmother
svåger brother-in-law
svärdotter daughter-in-law
syskon siblings
syster sister
systerskap sisterhood

Öva på dessa ord »

Farmor och mormor (grandmother) samt farfar och morfar (grandfather) heter likadant i engelskan. Likandant gäller faster och moster (aunt) samt farbror och morbror (uncle).

Synonymer

Dad / daddy / pa
Mum / mummy / ma
Grandfather / grandpa
Grandmother / grandma / granny

Bröllop

Namn som är relevanta till bröllop (wedding).

Svenska Engelska
bestman best man
brud bride
brudgum bridegroom
marskalk bridesman
tärna bridesmaid
vigselförrättare wedding officiant

Öva på dessa ord »

Mer om familj och släktingar

Exempel som involverar famljerelationer:
Grace and Harry are grandparents to Anne. Grace och Harry är farföräldrar till Anne.
She has two brothers and one sister. Hon har två bröder och en syster.
The grandparents were used to babysit their grandchildren. Morföräldrarna var vana att passa deras barnbarn.
She came from a broken home. Hon kom från ett splittrat hem.
He has closer relations with his stepfather than his biological dad. Han har mer kontakt med sin styvfar än sin biologiska pappa.
They only meet their relatives at Christmas. De träffar bara sin släktingar på jul.
A strong bond of kinship is important for humans. Starka släktband är viktiga för människor.