Ord inom ämnet politik

Svenska respektive engelska namn på sådant som hör ihop med politik (politics).

Politik

Några av de vanligaste orden inom det politiska livet.

Svenska Engelska
beslut act
kammare chamber
debatt debate
demokrati democracy
kampanj campaign
kandidat candidate
lagförslag bill
lobby lobby
mandat mandate
opposition opposition
parlament parliament
reaktionär reactionary
reform reform
regering government
republikan republican
revolutionär revolutionary
rösta vote
val election

Öva på dessa ord »

Det engelska ordet för politiker är politician.

Politiska ideologier

Ord relaterade till politiska ideologier (political ideologies).

Svenska Engelska
anarkism anarchism
fascism fascism
kapitalism capitalism
kommunism communism
konservatism conservatism
monarki monarchy
socialism socialism

Öva på dessa ord »

Mer om politik

Exempel som involverar politik:
The election was a landslide victory for The Conservative Party. Valet blev en jordskredsseger för det konservativa partiet.
The Palace of Westminster is the place for the parliament of United Kingdom. Westminsterpalatset är platsen där det brittiska parlamentet har sitt säte.
Left-wing and right-wing are two opposite ideologicals on the political spectrum. Vänster och höger är två motsatta idelogier på det politiska spektrumet.
The democrats and the republicans are the two major political parties in the United States. Demokraterna och Republikanerna är de två stora politiska partierna i USA.