Namn på kroppsdelar

Svenska respektive engelska namn på yttre och inre kroppsdelar (body parts).

Yttre kroppsdelar

Några av de vanligaste yttre kroppsdelarna (external body parts).

Svenska Engelska
arm arm
armbåge elbow
axel shoulder
ben leg
bröst breast
finger finger
fot foot
hand hand
handled wrist
huvud head
häl heel
höft hip
knä knee
lår thigh
mage belly
nacke neck
rumpa buttocks
rygg back
toe
underarm forearm
vad calf
överarm upper arm

Öva på dessa ord »

De mänskliga kroppsdelarna täcks av hud, vilket på engelska heter skin, och på vissa ställen växer hår, vilket på engelska heter hair.

Ansiktet

Några av de vanligaste delarna som hör till ansiktet (the face).

Svenska Engelska
haka chin
kind cheek
käke jaw
läpp lip
mun mouth
näsa nose
näsborre nostril
panna forehead
tinning temple
öga eye
ögonbryn eyebrow
ögonfrans eyelash
ögonlock eyelids
öra ear

Öva på dessa ord »

Panna kan även heta brow.

Handen

Namn på handens delar (parts of the hand) inklusive fingrarnas namn på svenska och engelska.

Svenska Engelska
tumme thumb
pekfinger index finger
långfinger middle finger
ringfinger ring finger
lillfinger little finger
fingertopp fingertip
nagel nail
knoge knuckle
insida hand palm

Pekfinger heter även pointer finger eller forefinger. Lillfinger heter även pinky. Den direkta motsvarigheten till långfinger, long finger, förekommer fast är mindre vanligt.

Tårna heter på engelska first, second, third, fourth och fifth toe. Stortån kallas även big toe.

Inre kroppsdelar

Namnen på några av de vanligaste inre delarna av kroppen (internal body parts).

Svenska Engelska
hals throat
hjärna brain
hjärta heart
lever liver
lunga lung
mage stomach
muskel muscle
njure kidney
urinblåsa urinary bladder
ven vein

Öva på dessa ord »

Skelettet

Namnen på några av de viktigaste delarna av skelettet (skeleton).

Svenska Engelska
knäskål kneecap
kranium cranium
revben rib
ryggrad backbone
skenben shinbone
skulderblad shoulder blade

Annat som hör till kroppen

Fler namn på svenska och engelska som rör kroppen, men inte direkt kan kallas kroppsdelar.

Svenska Engelska
armhåla armpit
knäveck fold of the knee
midja waist
navel umbilical
tand tooth
tunga tongue

Mer om kroppen

Exempel som rör den mänskliga kroppen:
The male and female body shape differs. Den manliga och kvinnliga kroppsformen skiljer sig åt.
There are many facial expressions. Det finns många ansiktsuttryck.
A foot or leg injury can make us limp. En fot- eller benskada kan få oss att halta.
Our skin gets tanned in the summer. Vår hud blir solbränd på sommaren.
Kids have milk teeths. Barn har mjölktänder.
The skeleton of an adult human consists of more than 200 bones. Skelettet hos en vuxen människa består av över 200 ben.
The veins carry blood towards the heart. Venerna leder blod till hjärtat.
The brain is protected by the cranium of the skull. Hjärnan är skyddad av skallens kranium.
Allergy can result in bloodshot eyes. Allergi kan framkalla blodsprängda ögon.
The cornea is a transparent layer on outer part of the eye. Hornhinnan är en genomskinlig hinna på yttre delen av ögat.