Hav - engelska ordtest

Öva på de engelska namnen för världshaven och andra stora hav.

Vad heter haven på engelska?

När du klickar på det svenska ordet visas engelska ordet. Klicka igen för att dölja det engelska ordet.

Stilla havet

Pacific Ocean

Atlanten

The Atlantic

Indiska oceanen

Indian Ocean

Antarktiska oceanen

Antarctic Ocean

Arktiska oceanen

Arctic Ocean

Östersjön

Baltic Sea

Nordsjön

North Sea

Engelska kanalen

English Channel

Kattegatt

Kattegat

Skagerrak

Skagerrak

Norska havet

Norwegian Sea

Barents hav

Barents Sea

Medelhavet

Mediterranean Sea

Adriatiska havet

Adriatic Sea

Tyrrenska havet

Tyrrhenian Sea

Joniska havet

Ionian Sea

Egeiska havet

Aegean Sea

Svarta havet

Black Sea

Röda havet

Red Sea

Persiska viken

Persian Gulf

Arabiska havet

Arabic Sea

Bengaliska viken

Bay of Bengal

Japanska havet

Sea of Japan

Karibiska havet

Caribbean Sea

Mexikanska golfen

Gulf of Mexico

Kaspiska havet

Caspian Sea

Döda havet

Dead Sea