Tester i engelska

Quiz som testar din ordkunskap i engelska. Ordtest i olika svårighetsnivåer samt test i synonymer och stavning.

Ordtest - nybörjare
Vad betyder det engelska ordet? Välj ett av alternativen. Totalt 10 frågor.

Ordtest nivå 1
Vad betyder det engelska ordet? Välj ett av alternativen. Totalt 10 frågor.

Ordtest nivå 2
Vad betyder det engelska ordet? Välj ett av alternativen. Totalt 10 frågor.

Ordtest nivå 3
Vad betyder det engelska ordet? Välj ett av alternativen. Totalt 10 frågor.

Synonymer
Vilket av de engelska orden har liknande betydelse? Välj ett av alternativen. Totalt 10 frågor.

Stavning
Vilket av de engelska orden är korrekt stavat? Välj ett av alternativen. Totalt 10 frågor.

Vad gäller svårighetsgraderna för vardera ordtest kan på ett ungefär nybörjare motsvara kunskaper för mellanstadiet, nivå 1 för högstadiet, nivå 2 för gymnasiet och nivå 3 för högskola.