Tester i engelska

Olika quiz som testar din engelska ordkunskap. Ordtest i tre nivåer samt test i stavning.

Ordtest nivå 1
Instruktioner: Vad betyder det engelska ordet? Välj ett av alternativen. Totalt 10 frågor.

Ordtest nivå 2
Instruktioner: Vad betyder det engelska ordet? Välj ett av alternativen. Totalt 10 frågor.

Ordtest nivå 3
Instruktioner: Vad betyder det engelska ordet? Välj ett av alternativen. Totalt 10 frågor.

Stavning
Instruktioner: Vilket av de engelska orden är korrekt stavat Välj ett av alternativen. Totalt 10 frågor.