Ord och namn inom fysik och astronomi

Namn på sådant som hör ihop med fysik (physics) och astronomi (astronomy) på svenska respektive engelska.

Fysik

Några av de vanligaste orden inom fysikområdet.

Svenska Engelska
aminosyror amino acids
atom atom
elektron electron
enzymer enzymes
kvark quark
molekyl molecule
neutron neutron
partikel particle
proton proton

Öva på dessa ord »

Ett omtalat område i ämnet är kvantfysik som på engelska heter quantum physics.

Astronomi

Ord relaterade till astronomi.

Svenska Engelska
asteroid asteroid
astrofysik astrophysics
galax galaxy
gravitation gravity
jorden earth
komet comet
kosmos cosmos
kvasar quasar
ljusår light year
meteor meteor
måne moon
mörk materia dark matter
nebulosa nebula
planet planet
omloppsbana orbit
rymd space
rymdskräp space debris
solsystem solar system
stjärna star
svart hål black hole
universum universe
vintergatan the Milky way

Öva på dessa ord »

Namn

På engelska skrivs universum, solsystemet och jorden med stor bokstav då de inte avser ett universum eller solsystem i allmänhet.

Big Bang översätts för det mesta inte i svenskan (även om det andra ordet inte skrivs med versal, Big bang), men "den stora smällen" förekommer.

Planeternas namn

De svenska respektive engelska namnen på planeterna i vårt solsystem skrivna i den ordning de befinner sig från solen.

Svenska Engelska
Merkurius Mercury
Venus Venus
Jorden Earth
Mars Mars
Jupiter Jupiter
Saturnus Saturn
Unarnus Uranus
Neptunus Neptune

Öva på dessa ord »

Pluto är inte medtagen på listan eftersom den inte längre räknas som en planet utan snarare som en dvärgplanet (dwarf planet).

Mer om fysik och astronomi

Exempel som involverar fysik och astronomi.
Big Bang is the name of the theory of the origin of the Universe. Big bang [eller den stora smällen] kallas teorin om universums uppkomst.
A Star shines because of nuclear reactions going on in its core. En stjärna lyser på grund av nukleära reaktioner i dess inre.
Cassiopeia is a well-known star constellation. Cassiopeia är en välkänd stjärnbild.
Mars is only half the size of the Earth. Mars är bara hälften så stor som jorden.
Neptune is the fourth largest planet in terms of diameter. Neptunus är den fjärde största planeten sett till dess diameter.