Singular och plural

Substantiv (nouns) är en av de vanliga ordklasserna och ord som ingår i denna ordklass kan antingen skrivas i singular (singular) eller plural (plural).

Plural

Engelska substantiv bildar i allmänhet plural med ändelserna -s eller -es. I vissa fall bildas plural med ändelsen -ies.

Exempel på substantiv som ändelsen -s i pluralform

Singular Plural
girl girls
house houses
ball Balls
rose roses
street streets
piano pianos

Pluraländelsen –s sker alltså då ordet i singular slutar med en konsonant och ibland när det slutar med en vokal.

Det som ofta skapar funderingar är ord som slutar med o i singular. Det finns en regel som lyder att om o:ett föregås av vokal får det en -s ändelse, men det finns ingen given regel när o:et föregås av konsonant: ibland får ordet en -es ändelse och ibland en -s ändelse.


Exempel på substantiv som ändelsen -es i pluralform. Dessa är mindre förekommande än med ändelsen –s.

Singular Plural
bus buses
church churches
box boxes
hero heroes
fox foxes

Exempel på substantiv som ändelsen -ies i pluralform. Denna pluraländelse gäller för substantiv (med några undantag) som slutar på y och föregås av en konsonant.

Singular Plural
baby babies
city cities
story stories

Oregelbundna pluralformer
Vissa substantiv med oregelbundna pluralformer bildar plural med omljud. Exempel på substantiv oregelbundna pluralformer.

Singular Plural
child children
woman women
man men
leaf leaves
knife knives
life lives
wife wives
wolf wolves
thief thieves

Som du kan se i tabellen får substantiv där ordet i singular har ändelsen -f eller -fe ofta pluraländelsen –ves. Andra oregelbundna plural (irregular plurals) är foot - feet, mouse -mice och tooth - teeth.

Substantiv med samma form i singular och plural
En del engelska substantiv ändrar inte form alls i plural. Exempel på detta:

Singular Plural
fish fish
species species
sheep sheep
salmon salmon
moose moose

Ibland går det också att blir lurad och det är ibland svårt att veta vad som är singularform och vad som är pluralform ...

Engelska i singular och plural för substantivet "kriterium":

Engelska i singular och plural för substantivet "analys":

När singular låter som plural

Några liknande fall utgör av de substantiv med singular- och pluralformen densamma samtidigt som det är lätt att lura sig att det enbart rör sig om plural.

Till exempel är engelskans singular för substantivet "politik" politics. Några liknade exempel är mathematics (matematik), physics (fysik), statistics (statistik), billiards (biljard) och gymnastics (gymnastik).

När plural låter som singular

Även det omvända kan gälla. Till exempel är engelskans plural för substantivet "poliser" police. Ordet "polices" är felaktigt och används ej för police i plural. Andra exempel är scissors (sax), archives (arkiv), earnings (förtjänst), wages (lön) och manners (uppförande).

Fel eller rätt? Exempel med och utan plural-s

Rätt One of the boys would be late.
Fel One of the boy would be late.
Substantivet får -s ändelse i plural.

Rätt Some sheep are kept in barns.
Fel Some sheeps are kept in barns.
Substantivet har samma form som i singular.