Genitiv

Genitiv (på engelska genitive) uttrycker ägande form (possession). I engelskan tillkommer ändelsen -s med apostrof (') före eller så används of-konstruktion. Den -s ändelse som markerar ägande ska inte förväxlas med plural-s för vilken ingen apostrof ingår.

Substantiv i singular och plural får ändelsen -'s (apostrof plus s):
Exempel The woman's bag. → Kvinnans väska.
The man's car. → Mannens bil.
The women's bags. → Kvinnornas väskor.
The men's cars. → Männens bilar.

Samma sak gäller vid till exempel personnamn: John's garage (Johns garage).

Genitiv måste inte nödvändigtvis uttrycka direkt ägande utan används också när något relateras till någon eller något eller betecknar något tillhörande, till exempel: The today's news.

Undantaget är substantiv i plural som redan har ändelsen -s, dessa får bara ' (apostrof):
Exempel All girls'. → Alla flickornas.
The parents'car. → Föräldrarnas bil.
The clocks' hands. → Klockornas visare.

Däremot får substantiv med ändelsen –s som inte är i plural 's (apostrof och ett extra s), vilket också gäller namn som slutar med –z:
Exempel Charles's computer. → Charles dator.
Sanchez's horses. → Sanchez hästar.

Om det handlar om två personers ägande markeras detta endast med apostrof och genetiv-s en gång:
Exempel Mike and Charles's computers. → Mike och Charles datorer.
Ivan and Sanchez's horses. → Ivan och Sanchez hästar.

När det gäller vanligt plural-s ska apostrof alltså inte användas:
Exempel His toys. → Hans leksaker.
The gestures. → Gesterna.

När det gäller genitiv där substantivet inte är en levande varelse (undantaget då det refereras till en grupp) används ofta en of-konstruktion vid utryckandet av ägande:
Exempel The roof of the house. → Husets tak.
The president of the United States. → USAs president.

I de flesta fall går det antingen att använda -s ändelse eller of-konstruktion. Både "The book's title" och "The title of the book" är korrekta formuleringar.

Observera skillnaden mellan tecknen ' (I'm) och ’ (I’m). Det förra ska helst användas i engelsk text.

Fel eller rätt?

Rätt This may not be the writer's fault.
Fel This may not be the writers fault.
Regel: writer's markerar ägande (författarens) medan writers markerar plural

Rätt It was Anne and Pete's party.
Fel It was Anne's and Pete's party.
Regel: vid gemensamt ägande markerar enbart det sista substantivet ägandet genom -s ändelse