Genitiv

Genitiv (engelska genitive) uttrycker ägande form (possesion). I engelskan tillkommer ändelsen -s med apostrof (’) före eller så används of-konstruktion. Den -s ändelse som markerar ägande ska inte förväxlas med plural-s, i vilken ingen apostrof ingår.

Substantiv i singular och plural får ändelsen -’s (apostrof plus s):
The woman’s bag. → Kvinnans väska.
The man’s car. → Mannens bil.
The women’s bags. → Kvinnornas väskor.
The men’s cars. → Männens bilar.

Samma sak gäller vid till exempel personnamn: John’s garage (Johns garage).

Genitiv måste inte nödvändigtvis uttrycka direkt ägande utan används också när något relateras till någon eller något eller betecknar något tillhörande, till exempel: "The today's news".

Undantaget är substantiv i plural som redan har ändelsen –s, dessa får bara (apostrof) alternativt 's (apostrof och ett extra s):
All girls. → Alla flickornas.
The parents car. → Föräldrarnas bil.
The clocks hand. → Klockans visare.
Charles's computer. → Charles dator.

När det gäller vanligt plural-s ska apostrof alltså inte användas, vilket några exempel visar:
His toys. → Hans leksaker.
The gestures. → Gesterna.

När det gäller genitiv där substantivet inte är en levande varelse (undantaget då det refereras till en grupp) används ofta en of-konstruktion vid utryckandet av ägande:
The roof of the house. → Husets tak.
The president of the United States. → USAs president.