Adjektiv

Adjektiv (på engelska adjective) är en ordklass som uttrycker egenskaper, till exempel: vacker (beautiful), stor (big) och underbar (wonderful). Adjektiv kan också uttrycka tillstånd, till exempel: kall (cold), trött (tired), glad (happy).

Adjektiv fungerar som bestämning för ett substantiv genom bland annat form, färg, storlek, ålder och värde.

Adjektiv som bestämning för substantiv

Exempel på meningar där adjektiv och substantiv ingår.
The earth [substantiv] is round [adjektiv]. Jorden är rund.
The car [substantiv] is white [adjektiv]. Bilen är vit.
She is a bright [adjektiv] student [substantive]. Hon är en begåvad student.

Adverb som bestämning för adjektiv

Adjektiv bestämns i sin tur av adverb.
The tree is very [adverb] old [adjektiv]. Trädet är väldigt gammalt.

Adjektiv som formas av substantiv eller verb

Engelska adjektiv formas ofta från verb eller substantiv genom addering av suffix som -able, -ed, -ful, -ish, -less, -like, -ous.

Adjektivbildning av substantiv
Substantiv Adjektiv
misery
elände
miserable
eländig
honor
heder
honored
hedrad
success
framgång
successful
framgångsrik
child
barn
childish
barnslig
power
makt
powerless
matktlös
business
affär
businesslike
affärsmässig
danger
fara
dangerous
farlig
Adjektivbildning av verb
Verb Adjektiv
enjoy
njuta
enjoyable
njutbar
compare
jämföra
comparable
jämförbar
accept
acceptera
acceptable
acceptabelt
use
använda
useless
oanvändbar
help
hjälpa
helpless
hjälplös
end
sluta
endless
ändlös

Komparering

Adjektiv kan skrivas i tre former, vilket kallas komparation (comparison). Till exempel kan grundformen good (bra) komparera till formerna better (bättre) och best (bäst). Läs vidare om: Adjektiv - komparation.

Proper adjektives

Adjektiv som bildas av egennam, till exempel svensk eller amerikansk skrivs på engelska med stor bokstav och på svenska med liten bokstav. "A Swedish inventor" / "en svensk uppfinnare".