Substantiv

Substantiv (på engelska noun) är en av de vanligaste ordklasserna. Här ingår ord i kategorierna föremål (bil), personer (Eva), ämnen (vatten), känslor (förälskelse), fenomen (solförmörkelse) med flera.

En regel för att avgöra om ett ord är ett substantiv är ifall du kan sätta en eller ett framför, på engelska a eller an. Till exempel: en bil (a car). Se regel för när du använder a respektive an.

De flesta substantiv ingår i den kategorin som på engelska kallas common nouns, alltså vanliga substantiv. Bland dessa ingår konkreta och abstrakta substantiv.

Konkreta substantiv

Här ingår saker som i diverse kategorier. Till exempel ingår äpple, päron och apelsin i kategorin frukter och är alla exempel på vanliga substantiv. Dessa är ofta allmänna namn som föregås av a eller an. Konkreta substantiv kan vara räknebara (animal, tree, table) eller oräknebara (homework, money, news). Räknebara och oräknebara förklaras mer ingående nedan.

Abstrakta substantiv

Det är relativt vanligt med abstrakta substantiv. Bland dessa ingår kategorier som känslor (glädje, ilska), tillstånd (trötthet, lättja), process (problem, utbildning). Här följer exempel på sådana substantiv på engelska och svenska.

bravery mod
calm lugn
determination målmedvetenhet
enthusiasm entusiasm
evil ondska
fear rädsla
goodness godhet
hate hat
intelligence intelligens
love kärlek
patience tålamod
relaxation avslappning
sympathy sympati
trust tillit

Observera att engelskan saknar en motsvarighet till svenskans förälskelse. I stället används sammansättningar såsom fall in love (vilket kan jämföras med franskans tomber amoureux).

Egennamn

I den kategori av substantiv som kallas egennamn (proper nouns) och ingår bland annat följande:

Vad som utmärker egennamnen är att de alltid skrivs i singular och inte kan finnas i pluralform. Dessutom skrivs de alltid med stor bokstav, vilket i flera fall skiljer sig från bruket i svenskan.

Singular och plural

En indelning av substantiv görs med singular och plural (de heter likadant på engelska), vilka båda är så kallade numerus. Singular markerar ental och plural många. I satsen "Hon hade en bok" är bok ett substantiv i singular. I satsen "Hon hade flera böcker" är böcker ett substantiv i plural.

I engelskan markeras pluralform ofta med ändelsen -s. De flesta men inte alla substantiv har singular- och pluralform, se vidare singular och plural.

Bestämd och obestämd form

Substantiv kan indelas i bestämd form (defite form) och obestämd form (indefinitied form). Bestämd form beskriver en särskild sak, till exempel boken (the book). Obestämd form beskriver något i allmän bemärkelse: till exempel en bok (a book).

I svenskan markeras bestämd form med en ändelse. I engelskan däremot föregås substantivet med bestämd form av the. Läs vidare om bestämd artikel i engelska.

Räknebara och oräknebara substantiv

En annan indelning i denna ordklass är räknebara (countable) och oräknebara substantiv (uncountable nouns). Räknebara är substantiv vilka det kan finnas en eller flera av, till exempel bord och träd. A table /many tables; a tree / many trees.

Oräknebara substantiv utgör en massa av något eller odelbara enheter, till exempel: musik, framsteg. På engelska går det att säga a table och many tables, men det går inte att säga many musics. I stället säger vi till exempel "many kind of music styles".

Varken på svenska och engelska ändrar kläder/clothes form från singular till plural. I andra fall skiljer sig språket åt. På svenska heter det en läxa och flera läxor medan det i engelskan heter det a homework och much homework.

Vissa engelska oräknebara substantiv finns bara som singular eller plural, vilka listan nedan ger exempel på:

När det gäller scissors och sunglasses säger man ofta a pair of scissors / sunglasses när dessa ord förekommer i singular.

Till skillnad från i svenskan heter dessa ord likadant i singular- och pluralform. Exempel Thank you for the advice! Tack för rådet.
It was the best pieces of advice I ever received. Det var de bästa råden jag någonsin fått.
I have much homework today. Jag har mycket läxor idag.
We got homework in school today. Vi fick läxor/en läxa i skolan idag.
This is good news. Det här är goda nyheter.
It heard the same news yesterday. Jag hörde samma nyhet/nyheter igår.
I found two scissors in the box. Jag hittade två saxar i lådan.
I need a pair of scissors to cut my fringe. Jag behöver en sax för att klippa min lugg.
I found two scissors in the box. Jag hittade två saxar i lådan.

Även om det oräknebara substantivet uttrycker singular ska det ofta inte föregås av a/an. Några ExempelWhat wonderful news! [Inte: What a wonderful news!] Vilken underbar nyhet!
This is great information. [Inte: This is a great information.] Det här är bra information.
What separates good advice from bad advice. [Inte: What separates a good advice from a bad advice.]
We had terrible weather the whole week. [Inte: We had a terrible weather the whole week.]