A eller an?

I engelskan används två ord för svenskans en och ett: a och an, vilka på engelska kallas indefinite articles (att jämföra med definite article som är the). Regler för när respektive ska användas förklaras i denna genomgång.

När du ska använda a

Huvudregeln är: Använd "a" före ord som börjar med ett konsonantljud.
Konsonantljud innebär att uttalet låter som en konsonant och det måste därför inte vara en konsonant, även om det oftast är så och konsonanterna listas här som understöd: b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, z och x.

Exempel på meningar med a:
He was a good working man.
The face is painted on a wall.
She is wearing a yellow [ˈjɛləʊ] ribbon.

När du ska använda an

Huvudregeln är: Använd "an" före ord som börjar med ett vokalljud.
Vokalljud innebär att uttalet låter som en vokal och det måste återigen inte vara en vokal. Vokalerna listas här som understöd: a, e, i, o, u, y.

Exempel på meningar med an:
It was an awkward feeling.
She was an asset to the team.
It was found in an envelope.

Vokal, fast konsonantljud

Det behöver alltså inte vara an före ett ord som inleds med vokal. Några exempel är "a utopia" , "a university" och "a yellow" , vilka uttalas [juːˈtəʊpjə], [ˌjuːnɪˈvɜːsɪti] respektive [ˈjɛləʊ].

Språkliga skillnader mellan svenska och engelska

I engelskan används a / an oftare än motsvarande en / ett i svenskan. I fall där regeln säger att a / an ska användas i engelskan kan det i svenskan vara korrekt att utelämna ordet. Detta kan märkas vid användning av obestämd artikel.
Exempel She is a police. [Inte: She is police.] Hon är polis.
He is a German. [Inte: He is German.] Han är tysk.

Andra exempel där en / ett utelämnas i svenskan:
In a hurry. Ha bråttom.
Have a cold. Vara förkyld.
Have a good time. Ha trevligt.

I vissa fall översätts a / an till andra ord:
He works five days a week. Han arbetar fem dagar i veckan.
He earned $15 an hour. Han tjänade 15 $ per timme.
Make a living. Tjäna sitt uppehälle.
The car does a hundred miles an hour. Bilen går i hundrasextio kilometer i timmen.

Efter such, quite, half och what

A / an förekommer ofta efter orden such, quite, half och what:
He was such a fine man. Han var en sådan fin man.
It was quite a few. Det var en hel del.
Half a gallon of water. En halv gallon med vatten.
What a blunder! Vilken blunder!

Förkortningar

Specialfall är några fall där förkortningen skiljer sig beroende om den står som förkortning eller blir utläst. Här rekommenderas att vara konsekvent och följa regeln om konsonantljud oavsett vad det blir när förkortningen läses ut.

Fel eller rätt? Exempel med a och an

Rätt He eats an apple.
Fel He eats a apple.
Regel: an används före ord som börjar med vokalljud (apple)

Rätt It was a rainy day.
Fel It was an rainy day.
Regel: a används före ord som börjar med konsonantljud (rainy)

Rätt It was a unique case.
Fel It was an unique case.
Regel: a används före ord som börjar med konsonantljud (unique) [juːˈniːk]

Rätt What animal is that?
Fel What an animal is that?
Regel: an är inte nödvändigt

Ordklass

När a och an ska inordnas i grammatiken hamnar de i den kategori som kallas artikel (article).