A eller an?

I engelskan används två ord för svenskans en och ett: a och an, vilka på engelska kallas indefinite articles (att jämföra med definite article som är the). Regler för när respektive ska användas förklaras närmare i denna genomgång.

När du ska använda a

Huvudregeln lyder: Använd “a” före ord som börjar med ett konsonantljud.
Konsonantljud innebär att uttalet låter som en konsonant och det måste alltså inte i alla fall vara en konsonant, dock kan konsonanterna listas här som understöd: b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, , w, z och x.

Exempel på meningar med a:
He was a good working man.
The face is painted on a wall.
She is wearing a yellow ribbon.

När du ska använda an

Huvudregeln lyder: Använd “an” före ord som börjar med ett vokalljud.
Likadant gäller att vokalljud innebär att uttalet låter som en vokal och det måste alltså inte i alla fall vara en vokal, dock kan vokalerna listas här som understöd: a, e, i, o, u, y.

Exempel på meningar med an:
It was an awkward feeling.
She was under an enormous pressure.
It was found in an envelope.

Vokal, fast konsonantljud

Det behöver dock inte alltid vara an före ett ord som inleds med vokal. Några exempel är "a unique", "a utopia" och "a university", då dessa ord uttalas [juːˈniːk], [juːˈtəʊpjə] respektive [ˌjuːnɪˈvɜːsɪti].

Efter such, quite, half och what

A / an förekommer ofta efter orden such, quite, half och what:
He was such a fine man. Han var en sådan fin man.
It was quite a few. Det var en hel del.
Half a gallon of water. En halv gallon med vatten.
What a blunder! Vilken blunder!

Språkliga skillnader mellan svenska och engelskan

I engelskan används a / an ut oftare än motsvarande en / ett i svenskan. I fall där regeln säger att a / an ska användas i engelskan kan det i svenskan vara korrekt att antingen använda en / ett eller utelämna ordet. Detta kan bland annat märkas vid användning av obestämd artikel.

ExempelHe is a German. (Inte: He is German.) Han är tysk.
She is a police. (Inte: She is police.) Hon är polis.
We were at a party yesterday. (Inte: We were at party yesterday.) Vi var på fest igår.

Andra exempel där en / ett utelämnas:
In a hurry. Ha bråttom.
Have a cold. Vara förkyld.
Have a good time. Ha trevligt.

I en del fall översätts a / an till andra ord:
He works five days a week. Han arbetar fem dagar i veckan.
He earned $15 an hour. Han tjänade 15 $ per timme.
Make a living. Tjäna sitt uppehälle.
The car does a hundred miles an hour. Bilen går i hundrasextio kilometer i timmen.

Ordklass

När a och an ska inordnas i grammatiken hamnar de i den kategori som kallas artikel (article).