Much och many

För det mesta är det i engelskan ganska enkelt att veta när det ska skrivas much respektive many, men det finns fall med mer osäkerhet.

Hur de båda orden översätts till svenska:

Exempel It was too much. Det var för mycket.
It don’t like it very much.Jag gillar det inte särskilt mycket.
She felt very much ashamed. Hon skämdes väldigt mycket.
It happened many years ago. Det hände för många år sedan.
I have told you that many times. Jag har sagt det till dig många gånger.
He lost many of his friends in the war. Han förlorade många av sina vänner i kriget.

När many kan översättas till mycket

I vissa fall går det att översätta many till mycket:
Exempel There were many things to see. Det fanns mycket att se.
You can find many interesting things at the museum. Du kan finna mycket av intresse på museet.

Synonymer

Ordklass

Much och many ingår i den ordklass som kallas adverb.

Fel eller rätt? Exempel med much och many

Rätt It was many people on the match yesterday.
Fel It was much people on the match yesterday.
Regel: many people

Rätt How much money do you have?
Fel How many money do you have?
Regel: much money