May och might

De engelska orden may och might har likartade betydelser. Medan might uttrycker något som är troligt uttrycker might något som är mer osäkert. Förr användes may i presens (nutid) medan might används i preteritum (förluten tid), men det är inte längre en regel.

De båda orden har flera betydelser vardera på svenska:

De andra betydelserna är klart vanligare då might används.

May

May används i allmänhet i sammanhang som rör tillåtelse till något och sannolikhet om något.
Exempel May I have this dance? Får jag bjuda upp?
You may do as you like. Du kan göra som du vill.
She may call me tonight. Hon kanske ringer mig ikväll.

May eller can?

Precis som får och kan ofta är utbytbara i svenskan (får/kan jag låna din penna?) är may och can det i engelskan (may/can I borrow your pen?).

Ibland är det ena mer korrekt medan orden är ersättningsbara andra gånger.

I detta exempel blir betydelserna olika:
She can [inte may] speak English very well.
I detta exempel blir betydelserna lika, fast may anses som artigare:
May [eller Can] I have this dance?

Might

May och might är i många situationer utbytbara. Det går därför ofta bra att använda might eller may på liknande sätt, men might signalerar en högre grad av osäkerhet.
Exempel It might be possible. Det kanske är möjligt.
You might be interested to buy this watch? Du kanske är intresserad att köpa den här klockan?
The oppurtunity might never come again. Chansen kanske aldrig uppstår på nytt.

Might kan också användas i indirekt form där may används i direkt form:
She asked if it might be that …
May it be that …, she asked.

När det gäller valet mellan may och might är det alltså i de flesta fall en fråga om nyansskillnader. Precis som ordet should kan vara mer försiktigt i formuleringar än could kan might uttrycka mer försiktighet än may i vissa formuleringar.

Ordklass

May och might ingår i ordklassen verb och räknas mer specifikt som hjälpverb (auxiliary verb).