Was eller were?

De engelskan orden was och were betyder båda var. De är preteritum-former av verbet to be (att vara). Regeln är att de refererar till ord i singular (was) eller i plural (were).

Pronomen

Hur was och were allmänt används beroende på pronomen.

I was jag var
you were du var
he, she, it was han, hon, det var
we were vi var
you were ni var
they were de var

När du ska använda was

När det är en sak/person (singular) som verbet var refererar till ska was användas.
Ofta föregås was av it. Andra ord som ofta står framför was är I, he, she, this och that.
Exempel It was late in the afternoon. Det var sent på eftermiddagen.
I was very happy. Jag var väldigt glad.
He was the obvious choice. Han var det självklara valet.
She was an exceptional talent. Hon var en exceptionell talang.
This was very nice. Det här var väldigt trevligt.

När du ska använda were

När det är flera saker/personer (plural) som verbet var refererar till ska were användas. Ord som ofta står framför were är you, we och they.
Exempel You were lucky. Du hade tur.
We were close friends. Vi var nära vänner.
You were all very kind to me. Ni var alla väldigt vänliga mot mig.
They were wrong all the time. De hade fel hela tiden.

Det kan vara korrekt med were även om ordet före är singular ifall det samverkar med flera. Till exempel: "The cat and the dog were good friends" Här syftar were tillbaka på flera saker: "The cat" och "the dog".

Svåra situationer med was och were

Även om man känner till reglerna med pronomen och singular/plural är det inte altid självklart ifall det ska vara was eller were. I många meningar förekommer både ord i singular och plural och då gäller att det antingen är was eller were beroende på vilket ord detta syftar tillbaka på. Därför kan det vara korrekt med was även om det föregås av plural.
Exempel One of the noticeable themes was national identity …. [was syftar tillbaka på "one of the"]
The interest among the clubs was at this time … [syftar tillbaka på the interest]

Situationer som skiljer sig från grundreglerna kan uppstå i valet mellan "if I was" och "if I were".
Exempel If I were rich, I would buy a house and a boat. [were används efter I eftersom det syftas på en hypotetisk och obestämd situation]
If I wasn’t so poor, I would buy a newer car. [Den vanliga regeln I was gäller eftersom det syftas på en bestämd situation]

Fel eller rätt? Exempel med was och were

Rätt Frank was soon hired as their salesman.
Fel Frank were soon hired as their salesman.
Regel: It [Frank] was

Rätt Romanticism was a cultural and an intellectual movement.
Fel Romanticism were a cultural and an intellectual movement.
Regel: It [Romanticism] was

Rätt His family was informed that he had become impossible.
Fel His family were informed that he had become impossible.
Regel: Singular [family]

Rätt The books were published 2004 and 2005.
Fel The books was published 2004 and 2005.
Regel: Plural [The books]

Rätt After he had remained away for three days, the police were called.
Fel After he had remained away for three days, the police was called.
Regel: Plural [the police]