Do, does, did

De engelska orden do och does kan båda översättas till göra på svenska, men ofta översätts inte dessa ord i meningar från engelska till svenska utan tenderar att försvinna. Till exempel: ”Do you like me?” översätts till ”Gillar du mig?”. Av liknande betydelse är did som översätts till gjorde.

Regeln för om det ska vara do eller does bestäms av vilket pronomen som är inblandat. Den andra regeln är att när något uttrycks i förfluten tid ersätts do/does av did.

Observera att do not kan skrivas don't och att does not kan skrivas doesn't. Likaså kan did not skrivas didn't.

Tempus

Hur do, does och did används beroende på tempus.

Presens (the present)
I do jag gör
you do du gör
he, she, it does han, hon, det gör
we do vi gör
you do ni gör
they do de gör

Do används alltså tillsammans med I, you, we och they medan does används tillsammans med he, she och it.

Preteritum (the past)
I did jag gjorde
you did du gjorde
he, she, it did han, hon, det gjorde
we did vi gjorde
you did ni gjorde
they did de gjorde

Did används alltid i preteritum som uttrycker dåtid.

Do

Do används för de flesta pronomen: I/you/we/they.
Exempel I will do that.
Regel: I do

Do you know him?
Regel: You do

We usually don't eat dinner out.
Regel: We do (not)

They don’t have a dog.
Regel: they do (not)

Does

Does används för pronomen i tredje person singular: she/he/it.
Exempel Does he always behave this way?
Regel: he does

She doesn't care for alcohol.
Regel: she does (not)

What difference does it make?
Regel: it does

How fast does hair grow?
Regel: it (hair) does.

Did

Did används för do och does i förfluten tid.
Exempel I did visit my dad yesterday. Jag besökte min pappa igår.
Did you find him? Hittade du honom?
He didn't obey the order. Han lydde inte ordern.
They did it again. De gjorde det igen.

Ibland används did för att övertyga om något. Därför är det ibland bättre att välja bort did när något inte ska markera eftertryck. Did kan också användas i en andra bisats för att kontrastera den första.

Exempel I did try to call you. Jag försökte visst ringa dig.
I tried to call you. Jag försökte ringa dig.
I failed, but I did try. Jag misslyckades, men jag försökte mitt bästa.

Do och doing

Medan do kan översättas till gör kan doing översättas till håller på med. "The adequate method to do so is to ..." kan tydligare formuleras "The adequate method for doing is to ..." Båda orden kan förekomma i en och samma mening: "...when they are doing whatever it is they do".

Fel eller rätt? Exempel med do, does och did

Rätt I wish I didn't have done that.
Fel I wish I don't have done that.
Regel: dåtid I did (not)

Rätt I did like it better before.
Fel I do like it better before.
Regel: dåtid I did (not)

Rätt She just did that.
Fel She just do that.
Regel: dåtid she did

Rätt He doesn't know for sure.
Fel He don't know for sure.
Regel: he does

Rätt It does all sorts of things.
Fel It do all sorts of things.
Regel: it does

Rätt What does fluke means?
Fel What do fluke means?
Regel: it (fluke) does

Rätt Articles that doesn't belong to any other category.
Fel Articles that don't belong to any other category.
Regel: it (Articles) does (not)