Do, does, did

De engelska orden do or does kan båda översättas till gör på svenska, men ofta översätts inte dessa ord i meningar från engelska till svenska utan tenderar att försvinna. Till exempel: ”Do you like me?” översätts till ”Gillar du mig?”.

Regeln för om det ska vara do eller does bestäms av vad subjektet är. När något uttrycks i förfluten tid ersätts do/does av did.

Observera att do not kan skrivas don't och att does not kan skrivas doesn't. Likaså kan did not skrivas didn't.

Tempus

Hur do, does och did används beroende på tempus.

Presens (the present)
I do jag gör
you do du gör
he, she, it does han, hon, det gör
we do vi gör
you do ni gör
they do de gör

Do används alltså tillsammans med I, you, we och they medan does används tillsammans med he, she och it.

Preteritum (the past)
I did jag gjorde
you did du gjorde
he, she, it did han, hon, det gjorde
we did vi gjorde
you did ni gjorde
they did de gjorde

Did används alltid i preteritum som uttrycker dåtid.

Do

Do används för de flesta pronomen (I/you/we/they).

Exempel med do:
I do that.
Regel: I do.

Do you know him?
Regel: You do.

We usually don't eat dinner out.
Regel: We do (not).

They don’t have a dog.
Regel: they do (not).

Does

Does används för pronomen i tredje person singular: she/he/it.

Exempel med does:
Does he always behave this way?
Regel: he does

She doesn't.
Regel: she does (not)

What difference does it make?
Regel: it does

How fast does hair grow?
Regel: it (hair) does.

Did

Did används för do och does i förfluten tid.

Exempel med did:
I did visit my dad yesterday. Jag besökte min pappa igår.
Did you find him? Hittade du honom?
He didn't obey the order. Han lydde inte ordern.
They did it again. De gjorde det igen.

Fel eller rätt? Exempel med do, does och did

Rätt: I wish I didn't have done that.
Fel: I wish I don't have done that.
Regel: dåtid I did (not)

Rätt: I did like it better before.
Fel: I do like it better before.
Regel: dåtid I did (not)

Rätt: She just did that.
Fel: She just do that.
Regel: dåtid she did

Rätt: It does all sorts of things.
Fel: It do all sorts of things.
Regel: it does

Rätt: What does fluke means?
Fel: What do fluke means?
Regel: it (fluke) does

Rätt: Articles that doesn't belong to any other category.
Fel: Articles that don't belong to any other category.
Regel: it (Articles) does (not)