Verb med -s, -es, -ies ändelser

I engelskan får verb ibland en -s ändelse, vilket på engelska kallas plural verbs. Ibland blir ändelsen i stället -es eller -ies.

Regeln är att ändelsen -s sker med verb som är i presen och i tredje person singular (han, hon, det), till exempel ”She likes to drink coffee”. Däremot sker det inte i övriga fall.

I like to drink coffee.
He likes to drink coffee.
She likes to drink coffee.
They like to drink coffee.
We like to drink coffee.

Verb som slutar med -s

Oftast får verbet ändelsen -s när något sker i tredje person singular.
ExempelHe knows everything about it.
She sends her regards.
The bank pays the check.

Verb som slutar med -es

När verbet slutar på -ch, -sh eller -ss får det i stället ändelsen -es.
ExempelShe catches the ball.
She pushes back.
I like the way he kisses me.

Även verb som slutar med ”o” får en -es ändelse. Do ändras till does och go ändras till goes.

Verb som slutar med -ies

När verbet slutar på konsonant plus -y får det ändelsen -ies.
Exempel[try] She tries hard.
[cry] The baby cries.

Fel eller rätt?

Rätt I play really fast.
Fel I plays really fast.
Regel: Ingen -s ändelse för första person singular (I)

Rätt If you run fast you win.
Fel If you runs fast you win.
Regel: Ingen -s ändelse för andra person singular (you)

Rätt Look for conditions that suits you.
Fel Look for conditions that suit you.
Regel: Tredje person singular (it)

Rätt These situations tend to be expensive.
Fel These situations tends to be expensive.
Regel: Ingen -s ändelse för plural (these)

Rätt Sometimes great things happen.
Fel Sometimes great things happens.
Regel: Ingen -s ändelse för plural (things)

Rätt But regardless of that happens.
Fel But regardless of that happen.
Regel: Tredje person singular (it)