Is eller are?

De engelska orden is och are betyder båda är. Fast de är inte utbytbara synonymer utan det ena eller andra ordet är rätt beroende av situationen. Regeln är att dem refererar till ord i singular (is) eller i plural (are).

När du ska använda is

När det är en sak (subjekt i singular) ska is användas.
Ofta föregås is av it. Två andra ord som ofta står framför is är this och that. Det går alltså inte att skriva it are eller this are.
Exempel It is my book. Det är min bok.
This is my pet. Det här är mitt husdjur.
That is very nice of you. Det är väldigt snällt av dig.

När du ska använda are

När det är två eller flera saker (subjekt i plural) ska are användas.
Ofta föregås are av these. Även there och which är vanliga ord före are. I de flesta fall, men inte alla, är these is och there is felaktigt.
Exempel These are my books. Dessa är mina böcker
There are many ways to catch a fish. Det finns många sätt att fånga en fisk.
Which are all uncertain facts. De är alla osäkra fakta.

Situationer med is eller are

I vissa situationer är det inte självklart om det ska vara is eller are då ord i både singular och plural kommer före eller efter is/are. Vad som avgör är ifall subjektet, det ord som direkt refereras till av is/are, är singular eller plural. 

I meningen "There are many ways to catch a fish", ingår två substantiv varav ett är i plural (ways) och ett är i singular (a fish). Men eftersom subjektet är ways är det are och inte is som ska användas. Exempel The effect of the storms is causing …[eftersom the effect refererar till causing]
The effects of the storm are causing … [eftersom the effects refererar till causing]

Fel eller rätt? Exempel med is och are

Rätt That is so cool!
Fel That are so cool!
Förklaring: Cool är subjekt i singular

Rätt The book is about history.
Fel The book are about history.
Förklaring: The book är subjekt i singular

Rätt These are the things I like most about you.
Fel These is the things I like most about you.
Förklaring: The things är subjekt i plural

Rätt One of the advantages is ...
Fel One of the advantages are ...
Förklaring: One of är subjekt i singular

Fel eller rätt? Exempel med is och are efter anyone, everybody, everyone

Rätt Anyone who is interested in the life of Theodore Roosevelt.
Fel Anyone who are interested in the life of Theodore Roosevelt.
Förklaring: Anyone räknas i detta fall som ett grammatikaliskt subjekt i singular

Rätt Everybody who is interested in the life of Theodore Roosevelt.
Fel Everybody who are interested in the life of Theodore Roosevelt.
Förklaring: Everybody räknas i detta fall som ett grammatikaliskt subjekt i singular

Rätt Everyone that is interested in various aspects of farming.
Fel Everyone that are interesting in various aspects of farming.
Förklaring: Everyone räknas i detta fall som ett grammatikaliskt subjekt i singular