What och which

De engelska orden what och which har liknande betydelser. Därför kan det vara svårt att veta vilket av orden som ska användas. I många fall är båda korrekta att använda medan det i andra fall kan låta fel med det ena.

De båda orden har flera betydelser vardera på svenska:

Dessa är några av flera möjliga översättningar.

What

Situationer där det låter bättre att använda what än which är då det gäller val mellan obegränsat antal alternativ.
Exempel What is your name? Vad heter du?
What does your sister do? Vad sysslar din syster med?

Även när det relateras till något abstrakt som en känsla är what oftare är föredra framför which.
Exempel What chock it was! Vilken chock det var!
That’s what I like with you. Det är vad jag gillar med dig.

Which

Situationer där det låter bättre att använda which än what är då det gäller val mellan begränsat antal alternativ.
Exempel Sarah or Linda, which name do you prefer? Sarah eller Linda, vilket namn föredrar du?
Which of your sisters are the youngest? Vem av dina systrar är yngst?

Which används ofta för att inleda en ny bisats:
Exempel I will go to Rome next week, which I really looking forward to. Jag ska åka till Rom nästa vecka, vilket jag verkligen ser fram emot.

Båda alternativen låter lika bra

I vissa fall är det rätt att använda vilketdera:
What / which is your favorite book? Vilken är din favoritbok?

Ordklass

What och which är båda pronomen: what är ett så kallat interrogativt pronomen (interogative pronoun) medan which är ett så kallat relativt pronomen (relative pronoun).