Ing-form

Ett verb övergår från grundform till presens particip (present participles) genom att det får en -ing ändelse. Ing-formen uttrycker ett pågående.
Exempel Walk – walking
Look – looking
Ask – asking

Ing-formen uttrycker alltså ett pågående. Tempus (dåtid, nutid och framtid) markeras i stället ofta av ett hjälpverb.
Exempel I am walking
I was walking
I will be walking

Stavning

I regel behålls hela verbet (grundformen) när det får en -ing-ändelse, men det finns några specialfall:

  1. När verbet slutar på stumt e, försvinner detta: save – saving.
  2. När verbet slutar på konsonant dubblas ibland denna följt av -ing: sit – sitting.
  3. När verbet slutar på -ie får det ändelsen -ying i presens particip: die – dying.

-ing eller -s?

Det är ibland svårt att veta när verbet ska vara i -ing-form eller när -s-ändelsen ska läggas till verbets grundform eftersom det kan ha samma mening. He walks och He is walking betyder på svenska samma sak (han går).

Fast då -ing-formen används kan det även ge fler möjliga betydelser. We are leaving kan både betyda ”vi går” och ”vi är på väg att gå”.

Detta kallas progressiv form och -ing-ändelsen kan då få verbet att utrycka handling som pågår just nu: They was cleaning – de höll på att städa

Ändelsen -s i dessa fall gäller upprepad alternativt en påbörjad eller avslutad handling.
Exempel It always comes to an end.
Results come when you stop caring.
The door opens.

-ing-form efter verb i grundform

ExempelI like eating pizza.
They had to stop screaming.
He couldn’t stop thinhing of her.

-ing-form efter särskilda ord

Ing-formen används också efter vissa ord. Dessa ord är bland nannat busy, like, worth, what about.
ExempelHe is busy cleaning the garage.
It was almost like skiing.
Perhaps it’s not worth buying the shoes.
What about going out tonight?

Fel eller rätt? Exempel med ing-form

Rätt He wasn't feeling so good.
Fel He wasn't feel so good.

Rätt I don't feel so good.
Fel I don't feeling so good.

Rätt If you feel lost...
Fel If you feeling lost...

Rätt I love playing piano.
Fel I love play piano.

Rätt I wanted to try someting new.
Fel I wanting to try someting new.

Rätt We started packing.
Fel We started to packing.

Rätt Let's say you are playing...
Fel Let's say you playing...