Ing-form

Ett verb övergår från grundform till presens particip (present participles) genom att det får en -ing ändelse. Ing-formen uttrycker ett pågående.

Exempel:
Walk – walking
Look – looking
Ask – asking

Ing-formen uttrycker alltså ett pågående. Tempus (dåtid, nutid och framtid) markeras i stället ofta av ett hjälpverb.

Exempel:
I am walking
I was walking
I will be walking

Stavning

I regel behålls hela verbet (grundformen) när det får en -ing-ändelse, men det finns några specialfall:

  1. När verbet slutar på stumt e, försvinner detta: save – saving.
  2. När verbet slutar på konsonant dubblas ibland denna följt av -ing: sit – sitting.
  3. När verbet slutar på -ie får det ändelsen -ying i presens particip: die – dying.

-ing eller -s?

Det är ibland svårt att veta när verbet ska vara i -ing-form eller när -s-ändelsen ska läggas till verbets grundform eftersom det kan ha samma mening. He walks och He is walking betyder på svenska samma sak (han går).

Fast då -ing-formen används kan det även ge fler möjliga betydelser. We are leaving kan både betyda ”vi går” och något i stil med ”vi är på väg att gå”.

Detta kallas progressiv form och -ing-ändelsen kan då få verbet att utrycka handling som pågår just nu: They was cleaning – de höll på att städa

Ändelsen -s i dessa fall gäller upprepad alternativt en påbörjad eller avslutad handling.

Exempel:
They always screams when watching horror movies.
The door opens.
It always comes to an end.

-ing-form efter verb i grundform

Exempel:
I like eating pizza.
They had to stop screaming.
He couldn’t stop thinhing of her.

-ing-form efter särskilda ord

Ing-formen används också efter vissa ord. Dessa ord är bland nannat busy, like, worth, what about.

Exempel:
He is busy cleaning the garage.
It was almost like skiing.
Perhaps it’s not worth buying the shoes.
What about going out tonight?

Fel eller rätt? Exempel med ing-form

Rätt: He wasn't feeling so good.
Fel: He wasn't feel so good.

Rätt: I don't feel so good.
Fel: I don't feeling so good.

Rätt: If you feel lost...
Fel: If you feeling lost...

Rätt: I love playing piano.
Fel: I love play piano.

Rätt: I wanted to try someting new.
Fel: I wanting to try someting new.

Rätt: We started packing.
Fel: We started to packing.

Rätt: Let's say you are playing...
Fel: Let's say you playing...