It's eller its?

I engelskan ska det skiljas på it’s och its. Det förra är en sammanfogning av it och is (observera att it's även kan vara en sammanfogning av it has) medan det senare uttrycker ägande.

De båda orden har olika betydelser:

I båda fallen utgår orden från pronomenet it (det). Its är ett ägande pronomen (possessive pronoun) som uttrycker singular tredje person, det vill säga en ägande form av it. Hur it förvandlas till its kan jämföras med hur he och she blir his respektive her när dessa uttrycker ägande.

It's

Meningar som innehåller it's.
Exempel It’s a lovely day. Det är en underbar dag.
It’s hard to know. Det är svårt att veta.
It's not allowed to smoke here. Det är inte tillåtet att röka här.

Det är vanligt att sammanfoga it och is, men i vissa sammanhang anses det mer korrekt att skriva dem var för sig.

Its

Meningar som innehåller its.
Exempel The advice lost its meaning. Rådet förlorade sin mening.
Time makes its mark. Tiden sätter sitt avtryck.
We know its limit. Vi känner till dess gränser.

Ett enkelt sätt att ta reda på om det ska vara it's eller its är att skriva ut it is i stället för it's/its och se om det fungerar.

Fel eller rätt? Exempel med it's och its

Rätt It's impossible to run fast by reading books.
Fel Its impossible to run fast by reading books.
Regel: It is impossible

Rätt It's been many years since we last met.
Fel Its been many years since we last met.
Regel: It has been

Rätt It was hidden in its tomb.
Fel It was hidden in it's tomb.
Regel: its [dess] tomb