Klockan och klocktider

Att lära sig klockan (the clock) på engelska handlar främst om att lära sig ett antal regler för klockslag. När du vet hur hela timmar, halvtimmar, kvart i och så vidare heter kan du namnen för alla klockslag på engelska.

Klockslag på svenska och engelska

Hela klockslag såsom klockan ett heter på engelska one o’clock.
Halva klockslag såsom klockan är halv ett heter på engelska half past twelve.
När klockan är kvart över, till exempel kvart över ett heter det a quarter past one.
När klockan är kvart i, till exempel kvart i ett heter det a quarter to one.
När klockan är fem över, till exempel fem över ett heter det five past one.
När klockan är fem i, till exempel fem i ett heter det five to one.
När klockan är tio över, till exempel tio över ett heter det ten past one.
När klockan är tio i, till exempel tio i ett heter det ten to one.
När klockan är tjugo över, till exempel tjugo över ett heter det twenty past one.
När klockan är tjugo i, till exempel tjugo i ett heter det twenty to one.
När klockan är fem över halv, till exempel fem över halv ett heter det twenty-five to two.
När klockan är fem i halv, till exempel fem i halv två heter det twenty-five past one.

Det går att inkludera "minutes" och till exempel säga ten minutes past one för tio minuter över ett.

Bilder med klockslag

Bilder på klockor med visare och vad den tid som visas heter på engelska.

klockan tolv Twelve o'clock
klockan kvart över tolvA quarter past twelve
klockan fem i halv tvåTwenty-five past one
klockan tjugo över tvåTwenty past two
klockan fem över halv fyraTwenty-five to four
klockan tio över femTen past five
klockan halv sjuHalf past six
klockan tio i sjuTen to seven
klockan kvart i nioA quarter to nine
klockan fem i tioFive to ten
klockan tjugo i tioTwenty to eleven
klockan fem över elvaFive past eleven

Vad är klockan? heter på engelska What time is it?

A.m. och p.m.

A.m. och p.m. är förkortningar för ante meridiem och post meridiem, vilka är latin och inte engelska, och de betyder förmiddag respektive eftermiddag. Då klockslag skrivs ihop med dessa förkortningar bör siffror användas i stället för bokstäver, till exempel "11 a.m." och inte "eleven a.m." (A.m. och p.m. kan också skrivas med stora bokstäver: AM och PM.)

Tidsformat
12-hours 24-hours
1:00 a.m. 1:00
2:00 a.m. 2:00
3:00 a.m. 3:00
4:00 a.m. 4:00
5:00 a.m. 5:00
6:00 a.m. 6:00
7:00 a.m. 7:00
8:00 a.m. 8:00
9:00 a.m. 9:00
10:00 a.m. 10:00
11:00 a.m. 11:00
12:00 a.m. 12:00
1:00 p.m. 13:00
2:00 p.m. 14:00
3:00 p.m. 15:00
4:00 p.m. 16:00
5:00 p.m. 17:00
6:00 p.m. 18:00
7:00 p.m. 19:00
8:00 p.m. 20:00
9:00 p.m. 21:00
10:00 p.m. 22:00
11:00 p.m. 23:00
12:00 p.m. 24:00

I vanligt tal används afternoon i engelskan när eftermiddag avses, till exempel: "It is six o'clock in the afternoon". När det gäller förmiddag kan både forenoon och morning användas. Forenoon är väldigt ovanligt och engelsktalande använder i allmänhet morning om både morgon och förmiddag, till exempel: "It is eleven o'clock in the morning".

Tid och timmar

Ord som är relevanta för tid. Se även Namn på veckodagar, månader och årstider.

Tidsenheter
dag day
datum date
timme hour
minut minute
sekund second

Iblands anges tidsbegrepp med förkortningar och på engelska kan det finnas flera förkortningar:
hour: h, hr
hours: hrs
minute: m, min
minutes: mins
second: s, sec

Tid heter time på engelska.