Klockan och klocktider

Att lära sig klockan på engelska handlar främst om att lära sig ett antal regler för olika klockslag. När du vet hur hela timmar, halvtimmar, kvart i och så vidare heter kan du namnet för alla klockslag på engelska.

Klockslag på svenska och engelska

Hela klockslag såsom klockan ett heter på engelska one o’clock.
Halva klockslag såsom klockan är halv ett heter på engelska half past twelve.
När klockan är kvart över, till exempel kvart över ett heter det a quarter past one.
När klockan är kvart i, till exempel kvart i ett heter det a quarter to one.
När klockan är fem över, till exempel fem över ett heter det five minutes past one.
När klockan är fem i, till exempel fem i ett heter det five minutes to one.
När klockan är tio över, till exempel tio över ett heter det ten minutes past one.
När klockan är tio i, till exempel tio i ett heter det ten minutes to one.
När klockan är tjugo över, till exempel tjugo över ett heter det twenty minutes past one.
När klockan är tjugo i, till exempel tjugo i ett heter det twenty minutes to one.
När klockan är fem över halv, till exempel fem över halv ett heter det twenty-five minutes to two.
När klockan är fem i halv, till exempel fem i halv två heter det twenty-five minutes past one.

Bilder med klockslag

Här är bilder på klockor med visare och vad den tid som visas heter på engelska.

klockan tolv Twelve o'clock

klockan kvart över tolvA quarter past one

klockan fem i halv tvåTwenty-five minutes past one
klockan tjugo över tvåTwenty minutes past one
klockan fem över halv fyraTwenty-five minutes to four
klockan tio över femTen minutes past five
klockan halv sjuHalf past six

klockan tio i sjuTen minutes to seven
klockan kvart i nioA quarter to nine

klockan fem i tioFive minutes to ten

klockan tjugo i tioTwenty minutes to eleven
klockan fem över elvaFive minutes past eleven

Vad är klockan? heter på engelska What time is it?

A.m. och p.m.

A.m. och p.m. är engelska förkortningar (de kan också skrivas med stora bokstäver: AM och PM) för ante meridiem och post meridiem, vilket är latinska ord och inte engelska. En del gör antagandet att första bokstaven i "a.m." betyder "after", men det är alltså fel a.m. är i själva verket före middag. A.m. betyder därför förmiddag och PM betyder eftermiddag på svenska. När a.m. och p.m. används bör siffror användas i stället för bokstäver, till exempel "11 a.m." och inte "Eleven a.m.".

I vanligt tal används afternoon i engelskan när eftermiddag avses, till exempel: "It is six o'clock in the afternoon". När det gäller förmiddag kan både forenoon och morning användas. Forenoon är dock väldigt ovanligt och engelsktalande använder i allmänhet morning om både morgon och förmiddag, till exempel: "It is eleven o'clock in the morning".

Tidsformat
12-hours 24-hour
1:00 a.m. 1:00
2:00 a.m. 2:00
3:00 a.m. 3:00
4:00 a.m. 4:00
5:00 a.m. 5:00
6:00 a.m. 6:00
7:00 a.m. 7:00
8:00 a.m. 8:00
9:00 a.m. 9:00
10:00 a.m. 10:00
11:00 a.m. 11:00
12:00 a.m. 12:00
1:00 p.m. 13:00
2:00 p.m. 14:00
3:00 p.m. 15:00
4:00 p.m. 16:00
5:00 p.m. 17:00
6:00 p.m. 18:00
7:00 p.m. 19:00
8:00 p.m. 20:00
9:00 p.m. 21:00
10:00 p.m. 22:00
11:00 p.m. 23:00
12:00 p.m. 24:00

Tid och timmar

Ord som är relevanta för tid. Se även Namn på veckodagar, månader och årstider.

Tidsenheter
dag day
datum date
timme hour
minut minute
sekund second

Iblands anges tidsbegrepp med förkortningar och på engelska finns det ibland flera alternativa förkortningar:
hour: h, hr
hours: hrs
minute: m, min
minutes: mins
second: s, sec

Tid heter time på engelska.