At eller on?

I engelskan är det ibland svårt att veta ifall at eller on ska användas.

De båda orden har betydelser som ibland är olika och ibland överlappar:

I båda fallen fungerar orden som prepositioner (ord som ofta föregår substantiv). Det är även vanligt att on översätts till på, fast då är det fråga om ett adjektiv eller adverb.

At

Meningar som innehåller at.
Exempel Look at him. Titta honom.
They are at war with each other. De är i krig med varandra.
He always dined at half past six. Han åt alltid middag vid halv sju.
It was the room at the top. Det var rummet högst upp.

At används i en mängd olika situationer såsom att beskriva en plats, för att beskriva ett tillstånd, för att beskriva ett förhållande, för att beskriva hur något riktas mot något eller någon.

On skiljer sig från on genom att mer allmänt beskriva en plats eller ett förhållande: At the library (på biblioteket), at night (på kvällen). On används också för att beskriva plats eller förhållande, fast då mer specifikt: on the 5th avenue (på 5e avenyn), on May 31 (den 31 maj).

On

Meningar som innehåller on.
Exempel It was on April 30. Det var den 30 april.
He lived on Bowery Street. Han bodde Bowery Street.
They failed on each occasion. De mislyckades vid varje tillfälle.
She leaned her head on his shoulder. Hon lutade sitt huvud mot hans axel.

Som preposition används on ofta för att beskriva förhållande (the table stood on the floor). Till exempel i titlar eller rubriker kan on användas som om: "On Morality" ("Om moral").

Det finns också särskilda regler kring vissa ord som alltid skrivs tillsammans med antingen at eller on. Några sådana exampel ingår nedan i fallen med rätt och fel.

Fel eller rätt? Exempel med at och on

Rätt On a few occasions.
Fel At a few occasions.
Regel: on a few

Rätt It was the room at the top.
Fel It was the room on the top.
Regel: at the top

Rätt On top of the world.
Fel At top of the world.
Regel: on top

Rätt He would be back on Friday.
Fel He would be back at Friday.
Regel: on (veckodag)