Ett eller två ord?

Compound word är ett ord eller en ordgrupp som består av två eller fler delar och fungerar ihop. Ibland är det inte självklart om sådana ord ska skrivas ihop eller för sig. När de skrivs ihop heter det på engelska close compounds medan det heter open compounds när de skrivs isär. Exempel på rätt och fel bruk ges nedan.

Notera att i vissa fall kan orden eller ordparen i den andra kolumnen vara korrekt engelska i andra fall än det som anges i översättningen.

Rätt Fel Översättning
a lot alot mycket
already all ready redan
all right alright okej
altogether al together sammanlagt
anybody any body någon
anymore any more längre
anyone any one någon
cannot can not kan inte
everybody every body alla
every day everyday varje dag
everyone every one alla
everything every thing allting
maybe may be kanske
nonetheless none the less ändå
no one noone ingen
nevertheless never the less ändå
nowhere no where ingenstans
sometime some time någon gång
thank you thankyou tack
thereafter there after därefter
thereby there by därvid
thereupon there upon därpå
without with out utan

Exempel I have seen him a lot lately. Jag har träffat honom mycket på senaste tiden.
He had already made up his mind. Han hade redan bestämt sig.
I feel alright. Jag känner mig okej.
Don't tell anybody about this. Tala inte om det här för någon.
They did everything right. De gjorde allt rätt.

Fall där båda varianter förekommer

I vissa fall förekommer två sätt där det ena brukar vara det mer utbredda.

inasmuch / in as much

insofar / in so far

Fall där det skiljer sig i brittisk och amerikansk engelska

Vad som försvårar att ange regler för användning är att språkbruk kan skilja sig beroende på var i världen man befinner sig. Nedan visas sådana exempel där BE och AE är förkortningar för brittisk engelska respektive amerikansk engelska.

some day (BE) / someday (AE)

any more (BE) / anymore (AE)

Föråldrade ord

Några exempel på engelska ordgrupper som sällan förekommer i samtida texter.

Rätt Fel Översättning
henceforth hence forth härav
thereafter there after därefter
thereat there at därvid
therein there in däri
thereof there of därom
thereon there on därpå
therewith there with därmed

Fler exempel

Andra exempel på så kallade compound words.

Rätt Fel Översättning
standby stand by reserv
webcam web cam webbkamera
web page webpage webbsida
web site website webbplats

Ett tredje alternativ är att ett bindestreck sammanfogar ordet, denna kategori heter på engelska hyphenated compounds.