Skola och utbildning - engelska ordtest

Öva på de engelska namnen på saker som rör skola och utbildning.

Vad heter orden på engelska?

När du klickar på det svenska ordet visas engelska ordet. Klicka igen för att dölja det engelska ordet.

akademisk

academic

betyg

grades

elev

pupil

grundskola

compulsory school

högskola

college

klass

class

klasskompis

classmate

klassrum

classroom

lov

holiday

lärare

teacher

lärobok

textbook

läroplan

curriculum

läxa

homework

plugga

study

prov

test

rektor

principal

stipendium

scholarship

student

student

svart tavla

blackboard

tenta

examination

termin

term

undervisa

teach

universitet

university

uppsats

paper

utexaminerad

graduate

årskurs

grade