Historiska epoker - engelska ordtest

Öva på de engelska namnen för namn på sådant som rör historiska epoker.

Vad heter det på engelska?

När du klickar på det svenska ordet visas engelska ordet. Klicka igen för att dölja det engelska ordet.

antiken

Classical antiquity

medeltiden

Middle Ages, Medieval period

renässansen

Renaissance

klassicismen

Classicism

upplysningen

Age of Enlightenment

romantiken

Romanticism

reformationen

Reformation

industrialismen

Industrial Revolution

Elisabetansk tid

Elizabethan era

engelska restaurationen

Restoration

Viktoriansk tid

Victorian era

Edvardiansk tid

Edwardian era

amerikanska revolutionen

American Revolution

amerikanska inbördeskriget

American Civil War

den stora depressionen

Great Depression

trojanska kriget

Trojan War

trettioåriga kriget

Thirty Years' War

första världskriget

World War I

andra världskriget

World War II

kalla kriget

Cold War

Vietnamkriget

Vietnam War