Engelsk grammatik

Vi börjar med de tre vanliga ordklasserna ...

Substantiv

Singular och plural

Adjektiv

Komparation

Grammar

Grammatik heter grammar på engelska.

Word classes, clause elements

Ordklassser heter word classes och satsdelar heter clause elements på engelska.

Nouns, verbs, adjectives

Huvudordklasserna substantiv, verb och adjektiv heter nouns (ett annat ord för substantiv på svenska är "nomen" efter nominalfras), verbs och adjectives på engelska.

Article

Article på engelska eller artikel på svenska är en mindre ordklass där orden the och a/an ingår. De är vanliga ord i engelskan som används tillsammans med substantiv.

Ordklasser

Det finns tio olika ordklasser (wordclasses), vilka används både i svenskan och engelskan, deras respektive namn på respektive språken är ...

De engelska och svenska namnen är som framgår i de flesta av fallen relativt lika.

Kasus

Kasus är en böjningskategori.

Även här är de engelska och svenska namnen ofta relativt lika.

Denna sektion är under uppbyggnad

Mer artiklar kommer att tillkomma.