Sidkarta

Innehållsöversikt.

Svenska Engelska startsida

Grammatik

Regelbundna verb
Oregelbundna verb
Singular och plural
Komparation
Adverb
Räkneord - grundtal och ordningstal
Genitiv

Språkliga regler

A eller an?
Have, has, had
Much och many
Att använda ordet 'the'
Sammandragna former - contractions

Uttryck

Inga artiklar ännu

Ord

Stavning
Latinska ord och uttryck
Namn på veckodagar, månader och årstider
Namn på länder och världsdelar
Namn på städer
Namn på hav
Namn på musikinstrument
Namn på färger
Namn på djur
Prefix
Suffix

Quiz startsida